Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
07.07.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 839x

Rumunsko: Akce odborů přináší vítězství ve zdravotnictví a sociální péči
Chorvatsko: Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti pokračují v boji o platy
Česká republika: Zdravotnické odbory se připojily k prvnímu ze série protestů proti úsporným opatřením
Španělsko: Stávkující na ministerstvu spravedlnosti vyzývají k celostátním protestům
Finsko: Spor o osobní asistenty pokračuje, ale v soukromých sociálních službách byla uzavřena dohoda
Německo: Odbory zahájily petici za zrovnoprávnění církevních zaměstnanců
Nizozemsko: Průzkum upozorňuje na obavy o bezpečnost pečovatelského personálu
Irsko: Hasiči pozastavili stávku, protože se chystá akce místní samosprávy
Velká Británie: Odborové svazy v odvětví odpadového hospodářství jednají za vyšší platy
Švédsko: Odbory vyjednaly novou dohodu ve zdravotnictví a sociální péči

Rumunsko Akce odborů přináší vítězství ve zdravotnictví a sociální péči

Odborový svaz Sanitas v oblasti zdravotnictví již několik měsíců vyjednává s vládou a organizuje akce, jejichž cílem je dosáhnout pokroku v oblasti pracovních míst a platových a sociálních podmínek ve zdravotnictví a sociální péči. V květnu se odbory připravovaly na protestní akci a na začátku června nosili členové odborářské odznaky a pásky na rukávech do práce, aby ukázali míru podpory požadavků odborů. Vláda zatím ustoupila v několika otázkách, včetně odblokování 14 000 pracovních míst ve zdravotnictví; schválení mimořádného nařízení zahrnujícího zvýšení všech základních platů pro specifické skupiny zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální péči; odstranění nerovností a přeřazení sester do platové struktury; financování poukázek na dovolenou pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví; dokončení jednání o nové odvětvové kolektivní smlouvě ve zdravotnictví; a zahájení jednání o kolektivní smlouvě v sociální péči, kde již 15 let neexistuje odvětvová smlouva. Některé otázky zbývá vyřešit a odbory budou pokračovat v kampani a protestních akcích.

Chorvatsko – Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti pokračují v boji o platy

Členové odborové organizace SDLSN na ministerstvu spravedlnosti pokračují ve stávce, kterou zahájili 5. června. Do akce je zapojeno asi 5 000 zaměstnanců, jejichž hlavním požadavkem je zajistit zvýšení platů o 400 eur a úpravu kolektivního vyjednávání pro zaměstnance justičních orgánů a státního zastupitelství. Odborový svaz se 19. června sešel s ministrem spravedlnosti a správy, ale k dohodě nedošlo a odborový svaz stále čeká na nabídku ministerstva. SDLSN tvrdí, že vláda musí rychle reagovat, protože jsou ovlivněny služby a hromadí se nedodělky. Vláda poukazuje na perspektivu změn platů ve veřejném sektoru v příštím roce, ale odbory mají jasno v tom, že zaměstnanci ministerstva spravedlnosti potřebují jednat o platech nyní.

Česká republikaZdravotnické odbory se připojily k prvnímu ze série protestů proti úsporným opatřením

Zdravotnický odborový svaz OSZSP se připojil k prvnímu ze série protestů po celé zemi proti vládnímu programu úsporných opatření. Demonstrace se konala v jihočeských Strakonicích a organizoval ji odborový svaz kovodělníků OS KOVO. Další červnové protesty se mají konat ve Zlíně, Ostravě a Praze. Akci podporuje konfederace ČMKOS, neboť úsporná opatření budou mít masivní celospolečenský dopad. Zaměstnanci veřejných služeb čelí v letošním roce zmrazení platů a v příštím roce hrozí snížení mezd o 5 %.

ŠpanělskoStávkující na ministerstvu spravedlnosti vyzývají k celostátním protestům

Čtyři stávkující odbory na ministerstvu spravedlnosti, včetně federací FSC-CCOO a FeSP-UGT, pokračují v celostátní stávce a vyzývají k protestům, které se uskuteční 29. června v celé zemi. Vyzývají také členy odborů, aby před nadcházejícími parlamentními volbami lobbovali u politických stran a požadovali, aby ministerstvo s odbory vyjednávalo. Svazy se zlobí, že ministerstvo jedná s asociací právníků o vyšších platech pro tuto skupinu zaměstnanců, ale ne pro většinu zaměstnanců ministerstva, a vyzývají k zastavení těchto jednání. Odbory upozorňují na toto nerovné zacházení a poukazují na to, že nejlépe placeným zaměstnancům ministerstva je nabízeno zvýšení platů o 450 eur měsíčně, zatímco většině zaměstnanců nebylo nabídnuto žádné zvýšení platů.

FinskoSpor o osobní asistenty pokračuje, ale v soukromých sociálních službách byla uzavřena dohoda

Odborový svaz JHL tvrdí, že poté, co se smírčímu řízení nepodařilo urovnat spor o novou kolektivní smlouvu pro osobní asistenty, může být nutná další stávka. Vyjednávání pokračují od ledna a platnost poslední kolektivní smlouvy vypršela na konci dubna. JHL je odhodlána zajistit důstojné zvýšení mezd pro pracovníky v tomto odvětví, které se vyznačuje nízkými platy a vysokou fluktuací zaměstnanců. Mezitím protestní akce odborů v soukromém sektoru sociálních služeb – JHL, Tehy, SuPer a Jyty – pomohly dosáhnout lepší nabídky ze strany zaměstnavatelů a nyní je uzavřena dohoda na 32 měsíců s platností od 1. května 2023 do 31. prosince 2025. V každém ze tří let dojde k navýšení mezd v celkové výši nejméně 12,7 %, přičemž místní příplatky zvýší celkový nárůst na 14,7 %. Dále bude vyplacen paušál ve výši 470 eur, zvýší se příplatky, zavedou se opatření týkající se dobrých životních podmínek v souvislosti s dovolenou a bude zřízena pracovní skupina, která se bude zabývat zatraktivněním tohoto odvětví s cílem řešit nedostatek zaměstnanců. Dohoda se týká přibližně 72 000 pracovníků ve službách pro seniory, zdravotně postižené, děti a v dalších pečovatelských službách.

NěmeckoOdbory zahájily petici za rovná práva církevních zaměstnanců

Odborový svaz ver.di vydal petici, v níž vyzývá vládu, aby zajistila rovná práva pro zaměstnance církevních organizací. V současné době platí zvláštní pravidla pro hlavní protestantské a katolické zaměstnavatele, kteří zaměstnávají přibližně 1,8 milionu lidí a provozují mnoho zdravotnických a pečovatelských služeb, včetně nemocnic, pečovatelských domů a služeb, zařízení pro zdravotně postižené a sociální péči o mládež, pohotovostních služeb, center denní péče atd. Jak uvádí ver.di, tyto služby jsou financovány téměř výhradně z daňových příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení. Zaměstnanci těchto subjektů mají menší ochranu proti propuštění a menší práva na spolurozhodování. Ver.di také zdůrazňuje, že církevní zaměstnavatelé se vyhýbají kolektivním smlouvám, zadávají služby externím dodavatelům a bez reálného opodstatnění využívají práci na dobu určitou a pracovní smlouvy na dobu určitou.

NizozemskoPrůzkum poukazuje na obavy o bezpečnost mezi pečovatelským personálem

Odborový svaz FNV a televizní stanice RTL Nieuws zveřejnily průzkum, který se týkal téměř 2 300 pracovníků v ošetřovatelství a domácí péči a který ukazuje, že práce je stále obtížnější a musí se vykonávat se stále menším počtem kolegů. Podle odborů to ohrožuje kvalitu péče i bezpečnost zaměstnanců a těch, o které pečují. FNV uvádí, že v důsledku vládní politiky se lidem déle dostává péče doma, a tak v době, kdy se přesunou do pečovatelského domu, často potřebují komplexnější péči. Seznamy čekatelů na místa v pečovatelských domech vzrostly z 8 000 v roce 2008 na téměř 22 000 v roce 2022. Přibližně polovina respondentů průzkumu uvedla, že problém ještě zhoršuje nedostatek personálu, který často nemá dostatek času na poskytování kvalitní péče. FNV tvrdí, že nedostatek personálu pomůže řešit lepší odměňování a že je třeba více školení, aby bylo možné zvládat specifické potřeby péče, jako je například demence. 

IrskoHasiči přerušili stávku, protože se chystá akce místní samosprávy

Členové SIPTU zaměstnaní v Retained Fire Service pozastavili stávkovou akci po zásahu pracovního soudu, který rozhodl, že existuje důvod pro úplné projednání sporu. To se má konat 26. června. Odborový svaz předpokládá tvrdá jednání a tvrdí, že jeho členové se nespokojí s ničím jiným než s dohodou, která zajistí fungování této důležité záchranné služby i do budoucna. Mezitím Fórsa podala formální oznámení o protestní akci ve sporu týkajícím se odmítnutí vedení místní samosprávy zavést systém hodnocení pracovních míst. Akce, které nebudou stávkou, začnou 21. června a budou zintenzivněny následující den. Fórsa tvrdí, že odmítnutí vedení vyjednávat nebo dokonce smířit se s využitím státních mechanismů pro řešení sporů je „jasným porušením stávající dohody o veřejných službách, jejímž cílem je zajistit pracovní mír“.

Velká BritánieOdbory se v odvětví odpadů zasazují o vyšší platy

Odbory organizované v odvětví odpadů se v kampaních zaměřují na místní rady i soukromé dodavatele, aby si od zaměstnavatelů vymohly lepší platové podmínky. Akce členů Unite ve Welwynu a Hatfieldu přinesla zvýšení mezd o 13,5 %, když zaměstnavatel, soukromý dodavatel Urbaser, souhlasil se zvýšením své původní nabídky o 8 %. Mezitím pokračuje několik dalších sporů, přičemž jeden z nejdéle trvajících je na severozápadě země, kde členové Unite od května jednají ve sporu s Cumberland Council. V Selby v Severním Yorkshiru se členové Unite rovněž postavili proti společnosti Urbaser a odhlasovali si několikadenní stávkovou akci, která začne koncem června a potrvá až do srpna, v odhodlané snaze získat od společnosti lepší mzdovou nabídku. Členové odborového svazu GMB se rovněž zapojili do akce a jeho členové v okresní radě Blaby v hrabství Leicestershire hlasovali pro stávku, která má rovněž začít koncem června a pokračovat začátkem července. Mezitím členové odborů zaměstnaní u soukromého dodavatele Serco, kteří pracují pro radu Sandwell v Midlands, zahájili třetí týden stávky.

ŠvédskoOdbory jednají o nové dohodě ve zdravotnictví a sociální péči

Odborové svazy Kommunal a Vårdförbundet vyjednaly 29měsíční dohodu, která se týká odvětví zdravotní a sociální péče a platí od 1. května 2023 do 30. září 2025. Kommunal uvádí, že částka pro zvýšení platů zaměstnanců na plný úvazek k 1. květnu 2023 činí 1 138 SEK (97 eur) a 1 049 SEK (90 eur) k 1. květnu 2024. Nová minimální mzda od 1. října 2023 bude činit 22 203 SEK (1 900 eur) a 24 456 SEK (2 090 eur) pro osoby s vyšším středním vzděláním. Odpovídající hodnoty pro rok 2024 budou 23 252 SEK (1 990 eur) a 25 505 SEK (2 180 eur). V případě Vårdförbundet mezi hlavní prvky patří: zvýšení platů v prvním roce o 4,1 % a o 3,5 % po zbytek smluvního období; zavedení pružného důchodu, což znamená, že všichni, na které se dohoda vztahuje, budou od roku 2024 dostávat k důchodu navíc 1,3 %; a ustanovení o denním odpočinku budou projednána v pracovní skupině na podzim 2023.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2023 – duben
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 9/2023 – duben