Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
09.10.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 928x

Finsko: Vláda se chystá zaútočit na práva odborů a zaměstnanců
Lotyšsko: EPSU podpořila zdravotnické odbory ve sporu o platy
Rakousko: Odbory se mobilizují kvůli krizi životních nákladů
Irsko: Poslední informace o akci hasičů, zdravotníků a komunálních pracovníků
Nizozemsko: Průzkum ukázal vysokou míru nespokojenosti s platy v obcích
Itálie: Konfederace svolává celostátní protest kvůli platům, důchodům a sociálnímu státu
Francie: Společný protest odborů proti platům, důchodům a úsporným opatřením
Velká Británie: Ve veřejných službách pokračují protestní akce
Německo: Odbory podporují den protestů proti financování nemocnic
Španělsko: Tříletá dohoda má přinést vyšší platy v roce 2023
Evropa: ETUC upozorňuje na prudce rostoucí výplaty dividend, zatímco zaměstnanci čelí vyšším nákladům na školství
Švédsko: Hrozí konflikt s cateringovou společností

Finsko Vláda se chystá zaútočit na práva odborů a zaměstnanců
Tři národní odborové konfederace – SAK, STTK a AKAVA – jsou velmi znepokojeny rozsáhlým programem útoků nové středopravicové koaliční vlády na práva odborů a zaměstnanců a plánují v reakci na něj akce a protesty. Vláda, jejímiž členy jsou i zástupci krajně pravicové strany Finové, plánuje zavést omezení sympatizantských a politických stávek, pokutu 200 eur pro jednotlivé stávkující, pokud bude stávka shledána nezákonnou, a dramatické zvýšení pokut pro odbory za nezákonné akce. Je také pravděpodobné, že budou zavedena další omezení týkající se akcí ve zdravotnictví a sociálních službách. Konfederace jsou nespokojeny se zásahem do kolektivního vyjednávání, který vyplývá ze stanovení maximálního zvýšení mezd v odvětví vývozu v dohodovacím řízení, čímž se omezuje prostor pro řešení nízkých mezd v odvětvích, kde převažují zaměstnankyně. Škrty v právech a výhodách zaměstnanců zahrnují: „relevantní důvody“ postačují k propuštění zaměstnance; na pracovištích bez závodního výboru lze sjednat podmínky nižší než zákonný standard; zvláštní důvody pro dočasné zaměstnání se vyžadují pouze v případě, že pracovní místo trvá déle než jeden rok; zkrácená výpovědní lhůta a žádná povinnost znovu zaměstnat propuštěné pracovníky v podnicích s méně než 50 zaměstnanci. K tomu všemu přistupuje řada škrtů v nezaměstnanosti a dalších dávkách.

Lotyšsko EPSU podpořila zdravotnické odbory ve sporu o mzdy
EPSU zaslala ministerstvu zdravotnictví dopis na podporu požadavků odborového svazu LVSADA, aby bylo dodrženo slíbené zvýšení platů zdravotnických pracovníků. Podle odborů se ministerstvo v dubnu letošního roku zavázalo, že v letošním roce přizná lékařům zvýšení platů o 4,5 % spolu se zvýšením platů ostatního zdravotnického personálu. Odborový svaz požadoval, aby zvýšení platilo od 1. července, a poté připustil 1. září jako náhradní termín. Ministerstvo však nyní tvrdí, že na zvýšení platů nejsou k dispozici finanční prostředky, protože prioritou je soustředit se na zvýšení služeb. LVSADA má jasno v tom, že pokud se zdravotníkům nedostane důstojného zvýšení platů, personální krizi se nepodaří vyřešit, a poskytování dalších služeb tak nebude možné. Rada odborového svazu se sejde 19. září, aby rozhodla o dalších krocích.

Rakousko Odbory se mobilizují kvůli krizi životních nákladů
Konfederace odborových svazů ÖGB svolala na 20. září celostátní protest, aby vyvinula tlak na vládu, aby řešila krizi životních nákladů. Konfederace odhaduje, že jen inflace u potravin zvýšila roční účet rodiny se dvěma dětmi o 1234 eur a vyšší náklady na energie v průměru o dalších 1335 eur. ÖGB požaduje opatření v oblasti nákladů na bydlení, včetně zmrazení nájemného, a také opatření k zajištění cenově dostupné energie a zdanění nadměrných zisků energetických společností. Demonstrace 20. září vytvoří lidský řetěz kolem národního parlamentu v první den, kdy se poslanci vrátí z letních prázdnin.

Irsko Poslední informace o akci hasičů, zdravotníků a komunálních pracovníků
Propuštění hasiči organizovaní odborovým svazem SIPTU odhlasovali ukončení sporu a přijetí nabídky, která zahrnuje opatření týkající se náboru, odměňování a volna. Odbory doufají, že tato opatření pomohou vyřešit vážný nedostatek zaměstnanců. Mezitím se odborový svaz Fórsa zapojil do sporů ve zdravotnictví a místní samosprávě. Odborový svaz souhlasil s pozastavením plánované protestní akce zdravotníků, která měla začít 11. září. Fórsa bude nyní pokračovat ve vyjednávání v Komisi pro vztahy na pracovišti (Workplace Relations Commission – WRC) v souvislosti s kariérním postupem osmi skupin pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. Nicméně protestní akce, které mají být krátké a mají se obejít bez stávky v místní samosprávě, měly pokračovat 11. září poté, co se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku v jednáních. Odborový svaz vyzval WRC k naléhavému smírčímu řízení.

Nizozemsko Průzkum ukázal vysokou míru nespokojenosti s odměňováním v obcích
Jednání o nové dohodě v místní samosprávě začnou 22. září a průzkum, který provedl FNV a další odborové svazy mezi více než 21 000 zaměstnanci (50 % členů a 50 % nečlenů odborů), ukazuje rostoucí nespokojenost s odměňováním, zejména u hůře placených zaměstnanců. V roce 2020 uvedlo 55 % respondentů, že jsou (velmi) spokojeni s celkovým příjmem (mzdou a příplatky), ale v roce 2022 tento podíl klesl na 42 % a nyní se snížil na 39 %. Mezi hůře placenými je (velmi) nespokojeno 35 % zaměstnanců v 1. až 5. platové stupnici. Průzkum je součástí přípravného a konzultačního procesu, jehož cílem je seznámit zaměstnance s vyjednáváním, které se týká 190 000 zaměstnanců, a aktivně je podpořit. Konzultace také ukázala, že mladší pracovníci mají zájem o získání většího počtu dovolených, aby mohli lépe sladit svůj pracovní a soukromý život, zatímco bezpečnostní opatření jsou důležitá pro mnoho pracovníků, kteří se často setkávají s agresivním chováním. Současná dohoda platí do 31. prosince a byla uzavřena až koncem února letošního roku po řadě rozsáhlých stávek.

Itálie Konfederace svolává celostátní protest kvůli platům, důchodům a sociálnímu státu
Konfederace odborových svazů CGIL pořádá 7. října v Římě celostátní demonstraci, na které bude požadovat širokou škálu opatření na podporu zaměstnanců a kolektivního vyjednávání a na obranu sociálního státu. CGIL požaduje vyšší mzdy a důchody, které by řešily zvýšené životní náklady, spolu s opatřeními na obnovení kolektivních smluv a legislativou, která by blokovala podepisování smluv nereprezentativními organizacemi zaměstnanců. Konfederace rovněž požaduje opatření k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a zavedení minimální hodinové mzdy. Další požadavky CGIL se týkají veřejných financí a potřeby progresivního zdanění a opatření ke snížení daňových podvodů, která by pomohla financovat lepší zdravotnictví, sociální péči a další veřejné služby.

Francie Společný protest odborů proti platům, důchodům a úsporným opatřením
Osm odborových organizací, včetně pěti hlavních konfederací – CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC – se spojilo, aby 13. října uspořádaly celostátní demonstraci proti životním nákladům a hrozbě úsporných opatření. Klíčové požadavky se budou týkat zvýšení minimální mzdy v zemi a zvýšení mezd v kolektivních smlouvách a odbory budou pokračovat v protestech proti důchodové reformě, která vstoupila v platnost 1. září. Odbory se rovněž zabývají opatřeními na snížení rozdílů v odměňování žen a mužů a zvýšením financování veřejných služeb.

Velká Británie Vlna protestních akcí ve veřejných službách pokračuje
Zatímco některé z hlavních sporů ve veřejných službách byly nebo jsou vyřešeny, několik významných stávek a protestů kvůli platům stále probíhá. Do akcí jsou zapojeny různé skupiny nepedagogických pracovníků ve školách, na vysokých školách a univerzitách. Zaměstnanci vysokých škol ve Skotsku vedou průběžnou kampaň, zatímco zaměstnanci škol organizovaní organizacemi UNISON, Unite a GMB plánují stávky na konec září. Nepedagogičtí pracovníci na univerzitách v Anglii a Walesu budou v září a na začátku října v různých termínech rovněž stávkovat. Další spory se týkají pracovníků klinické podpory ve Wirralu v severozápadní Anglii, pracovníků radnic ve Walesu, sociálních pracovníků ve Swindonu ve střední Anglii, dopravních dozorců v Camdenu v severozápadním Londýně, pracovníků radnic v Tower Hamlets ve východním Londýně, pracovníků Úřadu pro regulaci důchodů a zaměstnanců národní agentury pro životní prostředí, kteří se zapojili do dlouhodobé stávkové kampaně.

Německo Odbory podpořily den stávky kvůli financování nemocnic
Odborový svaz ver.di se 20. září mobilizuje ke dni akcí, které mají upozornit na kritickou finanční situaci nemocnic, z nichž mnoha hrozí platební neschopnost. Vyšší inflace a prudce rostoucí náklady na energie prohloubily stávající problémy, zasáhly do investičních plánů a hrozí propouštění. Ver.di podporuje výzvu německého svazu nemocnic, aby spolková i regionální vláda podpořily zachování služeb. Požadavky odborů se rovněž zaměřují na potřebu dobrých pracovních podmínek a zajištění odborné přípravy, jistoty pracovních míst a financování vyšších platů spolu s lepším personálním zajištěním ve všech oblastech, které by vycházelo z potřeb.

Španělsko Tříletá dohoda má přinést vyšší mzdy v roce 2023
Ve druhém roce tříleté dohody, která se vztahuje na veřejný sektor, by měli zaměstnanci obdržet dvě další zvýšení platů o 0,5 % nad rámec 2,5 % zaručených pro rok 2023. Tyto dodatečné částky, které se budou vyplácet zpětně od začátku roku, závisí na úrovni inflace a růstu HDP, přičemž údaje o obou těchto ukazatelích pravděpodobně povedou k dodatečným platbám. Odbory – FSC-CCOO a UGT-SP – pozitivně hodnotí také 2% zvýšení v roce 2024, které zaručuje zvýšení platů pracovníkům veřejného sektoru v době, kdy neexistence vlády po parlamentních volbách mohla vést ke zmrazení platů. Další zvýšení o 0,5 % je pravděpodobné v roce 2024, opět v závislosti na úrovni inflace.

Evropa ETUC upozorňuje na prudce rostoucí výplaty dividend, protože zaměstnanci čelí vyšším nákladům na školství
Výzkum Evropské odborové konfederace zjistil, že výplaty akcionářům rostou až 13krát rychleji než mzdy pracujících. Vezmeme-li dva příklady, výplaty dividend se od dubna do června letošního roku zvýšily o 75 % v Portugalsku a o 66 % v Dánsku, zatímco nominální odměny v těchto zemích vzrostly pouze o 6 % a 5 %. V celé Evropě se dividendy zvýšily o 10 % – dvakrát rychleji než mzdy. Mezitím se ETUC zaměřila také na zvýšení nákladů na vzdělání pro rodiny v souvislosti s návratem dětí do školy. Cena základních předmětů, jako jsou pera, tužky, papír, složky, gumy, ořezávátka nebo nůžky, se od ledna do května letošního roku zvýšila v průměru o 13 % – dvakrát více než nárůst nominálních náhrad.

Švédsko Hrozí konflikt se stravovací společností
Vyjednávání o mzdových a dalších podmínkách mezi odborovým svazem Kommunal a společností Visita, která zajišťuje stravovací služby pro několik nemocnic, zkrachovala. Odborový svaz oznámil, že od 15. září od 14:00 budou probíhat akce zaměstnanců v mnoha zařízeních, pokud se společnost nevrátí k jednacímu stolu se závazkem jednat a zejména řešit návrhy Kommunalu na podporu hůře placených zaměstnanců. Odbory rovněž zablokují přijímání nových zaměstnanců a zavedou zákaz přesčasů. Kommunal tvrdí, že vyšší inflace znamená, že je nezbytné zajistit zvýšení mezd, které pomůže nízko placeným, a je odhodlán zajistit celkové zvýšení mezd odpovídající současným trendům vyjednávání. Visita v současné době trvá na zvýšení platů pod úrovní sazeb zajištěných na celém trhu práce. Kommunal tvrdí, že společnost chce získat veřejné zakázky podbízením se ostatním zaměstnavatelům a nechává na to doplácet své zaměstnance.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen