Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
16.10.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 734x

Irsko: Neziskoví pracovníci ve zdravotnictví a péči plánují totální stávku
Itálie: Federace stávkují proti sociálnímu dumpingu v soukromém zdravotnictví
Nizozemsko: Vláda se rozhodla, že se bude zabývat soukromým sektorovým financováním: Zvýšení platů pracovníkům v energetice a záchranné službě
Portugalsko: Velká konference vytyčila klíčové požadavky ve veřejné správě
Rakousko: Odbory společně protestují proti vyhoření ve zdravotnictví
Německo: Nová dohoda ve společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie
Řecko: Národní stávka proti změnám pracovního práva
Belgie: Odbory zintenzivnily kampaň za právo na stávku a protesty
Slovinsko: Odborový svaz energetiků se aktivně účastní vyjednávání o platech a hájí právo na stávku
Švédsko: Hrozba stávky pomáhá dosáhnout lepší mzdové nabídky
Velká Británie: Koordinovaná akce odborů veřejných služeb v Severním Irsku
Evropa: Řešení inflace při vyjednávání v odvětví

Irsko Neziskoví pracovníci ve zdravotnictví a péči plánují totální stávku
Členové odborových svazů Fórsa, INMO a SIPTU, zaměstnaní v komunitních a dobrovolnických agenturách financovaných státním sektorem, zahájí od úterý 17. října na řadě pracovišť časově neomezenou stávku. Akci, která se týká především pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči, koordinuje konfederace ICTU a její členové ji v drtivé většině podpořili v hlasování, které proběhlo po červencovém krachu jednání v komisi pro vztahy na pracovišti. Dlouhodobý spor se týká neschopnosti zaměstnavatelů řešit rozdíly v odměňování těchto pracovníků a jejich kolegů zaměstnaných přímo státem a neschopnosti vlády poskytnout finanční prostředky na pokrytí lepších platových a pracovních podmínek. Odbory zdůrazňují vážné problémy s nedostatkem zaměstnanců v celém odvětví a naléhavou potřebu řešit rozdíl v odměňování, který činí přibližně 10 %.

Itálie Svazy stávkují proti sociálnímu dumpingu v soukromém zdravotnictví
Tři federace veřejných služeb Fp-Cgil, Cisl-Fp a Uil-Fpl koordinovaly 27. září jednodenní stávku proti organizaci zaměstnavatelů v soukromém zdravotnictví a sociální péči AIOP na protest proti tomu, že s nimi odmítla jednat a místo toho vyjednávala s nereprezentativním odborovým svazem UGL. Svazy vydaly varování před stávkou již v červenci poté, co se smírčímu řízení nepodařilo spor s AIOP vyřešit, a od té doby se zaměstnavatelé k jednání nevrátili. Tři federace se během dne zmobilizují také s cílem vyvinout tlak na regionální zdravotnické úřady, aby přijaly opatření a zajistily, že jejich finanční prostředky půjdou na podporu legitimního kolektivního vyjednávání, a ne na sociální dumping.

Nizozemsko Zvýšení platů pracovníkům v energetice a záchranné službě
Členové odborového svazu FNV v oblasti dodávek energií hlasovali 83 % pro novou 18měsíční kolektivní smlouvu, která je uzavřena zpětně k 1. červenci 2023. Mzdy se k 1. říjnu zvýší o 6 % a zaměstnanci pracující na plný úvazek dostanou také jednorázovou platbu ve výši 1000 eur hrubého. K dalšímu zvýšení mezd o 2 % dojde 1. ledna 2024, kdy bude pro kvalifikované zaměstnance zavedena minimální hodinová mzda ve výši 15 eur hrubého (včetně 2% zvýšení). K dalšímu zvýšení o 2 % dojde 1. července 2024. Mezitím FNV vyjednal novou dvouletou dohodu pro 7000 zaměstnanců záchranné služby, která bude platit do 31. ledna 2025. Platy se zvýší o 1 % zpětně k 5. únoru a k 1. prosinci dojde k 5% navýšení, přičemž minimální částka bude činit 150 eur měsíčně a maximální 300 eur pro vyšší mzdové tarify. K 1. červnu 2024 se mzdy opět zvýší o 5 % s dolní hranicí 150 eur měsíčně a zaměstnanci s vyššími platovými stupnicemi obdrží další 2 % a navíc 180 eur měsíčně.

Portugalsko Významná konference vytyčila klíčové požadavky ve veřejné správě
Více než 500 delegátů se 20. září zúčastnilo celostátní konference pořádané odborovým svazem STAL, aby potvrdili prioritní požadavky týkající se platů, kariérního růstu, pracovních podmínek a posílení veřejných služeb. Aktivisté rovněž zdůraznili potřebu zintenzivnit mobilizaci k dosažení těchto cílů. Na setkání byly schváleny požadavky stanovené konfederací CGTP-IN pro rok 2024, včetně 15% zvýšení mezd s minimem 150 eur pro všechny pracovníky; zvýšení národní minimální mzdy ve veřejné správě na 910 eur v lednu 2024 a na 1000 eur později v tomto roce; standardní 35hodinový pracovní týden; ukončení prekarizace ve veřejném i soukromém sektoru a posílení investic do veřejných služeb.


Rakousko Společný protest odborů proti vyhoření ve zdravotnictví
Odborové svazy veřejného sektoru zastupující pracovníky ve zdravotnictví a sociální péči, younion a GÖD, uspořádaly na začátku tohoto měsíce protest před ministerstvem zdravotnictví, aby varovaly před hrozícím vyhořením ve zdravotnictví. Odbory vyzývají vládu, aby přijala naléhavá opatření v souvislosti s nedostatkem zaměstnanců a svolala národní summit o zdravotnictví. Younion a GÖD představily nové výpočty o rostoucím nedostatku personálu ve zdravotnictví, kdy ve státních, komunitních a okresních nemocnicích chybí 3369 zdravotních sester, což je o 19,2 % více než v květnu letošního roku. Při 986 volných místech pro lékaře je blokováno více nemocničních lůžek, od května o 24 % (3442). Odbory vypracovaly pětibodový plán, ale tvrdí, že političtí představitelé nekonají a ignorují všechny varovné signály.

Německo Nová dohoda ve společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji energie
Odborový svaz ver.di vyjednal novou kolektivní smlouvu na 23 měsíců se společností Alterric, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie. Její součástí je zvýšení mezd o 4,1 % od 1. července letošního roku, přičemž minimálně 150 eur. K dispozici bude také inflační kompenzační příplatek ve výši 2000 eur, rozdělený do 12měsíčních splátek (166 eur) počínaje 1. červencem, kdy se zvýší příspěvek na školení o 200 eur. Od 1. července 2024 dojde k 5% navýšení mzdy. Mezitím ver.di organizuje výstražné stávky, aby vyvinula tlak na zaměstnavatele při jednáních AVEU, která se týkají soukromého energetického sektoru ve východním Německu. Odborový svaz požaduje 12 % zvýšení (minimálně 500 eur) v rámci 12měsíční dohody, ale zaměstnavatelé nabídli pouze 5 % (minimálně 145 eur) v listopadu 2023 a 2,6 % (minimálně 44 eur) v prosinci 2024.

Řecko Národní stávka proti změnám pracovního práva
Dne 21. září uspořádala konfederace státních zaměstnanců ADEDY celostátní stávkovou akci na protest proti změnám pracovního práva, které měly být toho dne projednávány v parlamentu. Změny jsou zaměřeny na veřejný sektor a zahrnují uvolnění pravidel pracovní doby, která by mohla vést k tomu, že státní zaměstnanci budou pracovat až 13 hodin denně / 78 hodin týdně. Změny by znamenaly konec pětidenního pracovního týdne, umožnily by uzavírání velmi nejistých smluv a zpřísnily by pravidla pro stávky.

Belgie Odbory zintenzivňují kampaň za práva na stávku a protesty
Tři hlavní odborové konfederace – ACV/CSC, ABVV/FGTB a ACLVB/CGSLB – podnikají další kroky na obranu odborových práv, zejména práva na stávku a protest. Připojí se k dalším organizacím občanské společnosti a organizacím, které se účastní kampaní, a 5. října uspořádají celostátní demonstraci proti Van Quickenbornovu zákonu, který stále více ztěžuje organizování protestů. Odbory již napadly útoky na odborová práva a zejména právní kroky proti stávkujícím a protestujícím odborářům v nedávném dlouhotrvajícím sporu s Delhaize v maloobchodním sektoru.

Slovinsko Energetické odbory se aktivně účastní vyjednávání o platech a hájí právo na stávku
V uplynulém měsíci předložil odborový svaz pracovníků v energetice SDE návrh na mimořádné zvýšení platů v energetickém sektoru a lobboval za návrh zákona o energetické politice, jehož ustanovení by mohla omezit právo na stávku. Odborový svaz je také stále aktivní při poskytování podpory pracovníkům v energetice, kteří byli v srpnu postiženi velkými povodněmi ve Slovinsku. Fond solidarity iniciovaný SDE získal širokou podporu na národní i mezinárodní úrovni.

Švédsko Hrozba stávky pomáhá zajistit lepší mzdovou nabídku
Plánovaná stávka 15. září byla odvolána, když se odborový svaz komunálních služeb Kommunal dohodl na zprostředkované dohodě se společností Visita, která poskytuje nemocnicím stravovací služby. Klíčovou otázkou pro odbory bylo zajistit, aby mzdová dohoda obsahovala konkrétní ustanovení pro hůře placené zaměstnance, což je hlavní požadavek v současném kole kolektivního vyjednávání. Dohoda platí dva roky od 1. září 2023 a bude znamenat zvýšení minimální mzdy o 1350 SEK (116 eur) v prvním roce a 1100 SEK (95 eur) v roce druhém. Balíček pro všeobecné zvýšení bude v prvním roce činit 1036 SEK (89 eur) a poté 895 SEK (77 eur). Zvýší se také různé příspěvky a příplatky, které se v prvním roce zvýší o 4,1 % a ve druhém roce o 3,3 %.

Velká Británie Koordinovaná akce odborů veřejných služeb v Severním Irsku
Členové odborových svazů UNISON, Unite, GMB a RCM se 21. a 22. září připojili k pěti dalším odborovým svazům v rámci koordinované stávky kvůli platům. Zaměstnanci v provincii jsou frustrováni nízkou úrovní mezd nabízených pracovníkům ve státní správě, naprostou absencí nabídky mezd ve zdravotnictví a přetrvávajícími problémy s nedostatkem zaměstnanců. Odbory jsou obzvláště frustrovány skutečností, že mnoho pracovníků veřejných služeb v Anglii, Skotsku a Walesu již přijalo platové nabídky a že se zvyšují rozdíly v odměňování mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Odborová konfederace ETUC zaslala solidární vzkaz.

Evropa Řešení inflace při sektorovém vyjednávání
Výzkumná agentura Eurofound zveřejnila novou analýzu trendů v kolektivním vyjednávání v odvětvích, kde vyjednavači reagují na problém rostoucí inflace. Zjistila, že kolektivně vyjednané mzdy v roce 2022 neodrážejí rostoucí životní náklady, což vede k dalšímu poklesu kupní síly zaměstnanců. Studie se zaměřila na čtyři odvětví – chemický a farmaceutický průmysl, kovozpracující průmysl a pohostinství a práce v domácnosti – ve Francii, Německu a Itálii, kde mzdy většinou rostou pomaleji než inflace. Poukazuje na pozitivní dopad zvyšování zákonem stanovených minimálních mezd, které přispívá k pozitivnímu distribučnímu dopadu tím, že zužuje strukturu mezd v kolektivních smlouvách. Eurofound rovněž uvádí, že nové faktory, jako je nedostatek pracovních sil a kvalifikace, mohou významně ovlivnit kolektivní vyjednávání v jednotlivých odvětvích. Studie poukazuje na to, že i když vlády zavedly rozsáhlé balíčky úlev, jejichž cílem je zmírnit dopady inflace na domácnosti, rodiny a na odvětví, téměř žádná konkrétní opatření neovlivnila kolektivní vyjednávání o mzdách, s výjimkou inflačního příspěvku v Německu.
 

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen