Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
01.12.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 622x

Finsko: Odbory zesílily protesty proti vládní politice
Česká republika: Konfederace koordinuje den akcí proti úsporným opatřením
Itálie: Odbory se mobilizují proti vládním návrhům rozpočtu
Španělsko: Stávka pracovníků v péči o děti kvůli platům a nejistým podmínkám
Německo: Zaměstnavatelé v regionální správě ještě nepředložili platovou nabídku
Rakousko: Odbory ve veřejném sektoru upozorňují na pracovní tlak a nejisté podmínky
Švédsko: Zvýšení platů pro pracovníky v církevních a sportovních organizacích
Nizozemsko: Pokrok ve vyjednávání o péči o mládež, ale očekává se nabídka ve zdravotnictví
Velká Británie: Paušální zvýšení platů v dohodě v místní samosprávě
Evropa: ETUC se zaměřuje na inflaci potravin
Švýcarsko: Odborový svaz veřejných služeb zintenzivňuje akce týkající se platů v celé zemi
Evropa: Studie osvětluje reprezentativnost Evropské odborové konfederace (ETUC)

FinskoOdbory zesilují protesty proti vládní politice

Odborový svaz veřejných služeb JHL organizuje sérii jednodenních politických stávek v rámci pokračující kampaně odborového hnutí na protest proti vládní politice. Odbory napadají vládní návrhy na změny sociálních a zaměstnaneckých práv a hrozby oslabení práva na stávku a zavedení omezení při vyjednávání o platech. Stávky zasáhnou různé regiony během třídenního období od 7. do 9. listopadu. Dotknou se řady služeb včetně sportovních zařízení, odpadových služeb, prádelen a stravovacích služeb, veřejné dopravy a energetiky. Vláda zatím odmítá zvážit alternativní politiku nebo dokonce jednat s odbory. JHL je součástí konfederace SAK a další pobočky SAK se v rámci kampaně zapojují do akcí.

Česká republikaKonfederace koordinuje den akcí proti úsporným opatřením.

Odborový svaz ČMKOS svolal na 27. listopadu den akcí na protest proti vládní politice a hrozbě úsporných opatření, včetně snižování platů ve veřejných službách. Odbory veřejných služeb rovněž uspořádaly tiskovou konferenci, na které vyjádřily podporu demonstraci a cílené stávce a připomněly negativní dopady fiskální konsolidace po finanční a hospodářské krizi v roce 2009. Odborový svaz státních zaměstnanců OSSOO a odborový svaz dřevozpracovatelů OSDLV budou mezi pěti odborovými svazy, které v tento den organizují hodinovou stávkovou pohotovost, přičemž všechny odborové svazy ČMKOS se mobilizují k protestům po celé zemi. Své pocity ohledně vládních návrhů v oblasti odměňování dal najevo také odborový svaz zdravotnictví OSZSP.

ItálieOdbory se mobilizují proti vládním návrhům rozpočtu

Odborové svazy veřejných služeb FP-CGIL, UIL-FPL a UIL-PA koordinují na 17. listopadu stávkové akce v rámci série stávek a protestů organizovaných konfederacemi CGIL a UIL. Odbory jsou rozzlobeny hospodářskou a sociální politikou vlády, návrhem státního rozpočtu na rok 2024 a odmítnutím vlády konzultovat s odbory. Po stávce ve veřejných službách budou následovat akce v dalších odvětvích ve dnech 20., 24. a 27. listopadu a 1. prosince. Dne 30. října proběhla také jednodenní stávka členů FP-CGIL a UIL-PA na Národním inspektorátu práce INL. Jednalo se o součást dlouhodobé kampaně za řešení řady problémů ve službě, včetně výše platů v celé službě, mzdových příplatků, vybavení a opatření k řešení nedostatku zaměstnanců.

ŠpanělskoStávka pracovníků v péči o děti kvůli platům a nejistým podmínkám

Členové odborového svazu CCOO v oblasti předškolního vzdělávání vyhlásili třídenní stávku a plánovanou další, čtvrtou, stávku vyhlásí na 15. listopadu. V rámci kampaně za zlepšení platů a zajištění skutečného pokroku po více než dvou letech vyjednávání se zaměstnavateli ze soukromého sektoru se 2. listopadu v Madridu připojili k celostátní demonstraci ze všech regionů Španělska. Odbory chtějí přijmout opatření k řešení nejistých pracovních podmínek a musely se uchýlit k protestním akcím, aby vyvinuly tlak na zaměstnavatele a přiměly je k jednání o této otázce. Odborový svaz tvrdí, že mzdové a pracovní podmínky nekompenzují rozsáhlé povinnosti pracovníků péče o děti a úroveň vzdělání, která je od nich vyžadována.

NěmeckoZaměstnavatelé regionální vlády ještě nepředložili nabídku mezd

Odborový svaz veřejných služeb ver.di informuje, že ve druhém kole vyjednávání o platech zaměstnanců regionální správy, které se konalo 3. listopadu, zaměstnavatelé nepředložili žádnou nabídku a všechny zásadní požadavky odborů kategoricky odmítli. Tisíce členů ver.di a dalších odborových svazů veřejného sektoru se na začátku druhého kola jednání připojily k výstražným stávkám, aby ukázaly sílu podpory klíčových požadavků odborů. Ver.di tvrdí, že zaměstnavatelé zavírají oči před obrovským nedostatkem zaměstnanců, stresem, kterému je vystaveno mnoho zaměstnanců, a neadekvátní úrovní mezd, zejména ve srovnání s federální a místní správou. Odbory také chtějí zajistit, aby platy zaměstnanců dohnaly vysokou inflaci, ke které došlo od podpisu poslední dohody na podzim 2021. Ver.di plánuje masivně rozšířit výstražné stávky před dalším kolem vyjednávání, které se má uskutečnit 7. a 8. prosince.

RakouskoOdbory veřejného sektoru upozorňují na pracovní tlak a nejisté podmínky

Odborové svazy veřejného sektoru GÖD a younion se zapojily do druhého kola vyjednávání o platech, jehož cílem je jako obvykle zajistit, aby se všem zaměstnancům veřejného sektoru od 1. ledna zvýšily platy. Vedle prudkého růstu životních nákladů odbory zdůrazňují zvýšenou zátěž, kterou na sebe mnozí pracovníci berou, často v důsledku nedostatku zaměstnanců, jako pádný důvod pro udržitelné zvýšení platů. Požadavky odborů podpořil dopisem vládnímu vyjednavači šéf odborové konfederace ÖGB. Ten zdůrazňuje obrovský přínos pracovníků veřejných služeb během pandemie a jejích následků, dodatečnou pracovní zátěž vyvolanou válkou na Ukrajině a následným nárůstem počtu uprchlíků a hrozící dopad nárůstu odchodů do důchodu ve všech veřejných službách.

ŠvédskoZvýšení platů pracovníků náboženských a sportovních organizací

Odborový svaz pracovníků komunálních služeb Kommunal pokračuje v rušném vyjednávání kolektivních smluv s celou řadou zaměstnavatelů. Na pracovníky církevních a náboženských organizací se nyní vztahuje nová dohoda platná od 1. října 2023 do 30. září 2025, zatímco dohoda zahrnující pracovníky ve sportovním odvětví platí od 1. listopadu 2023 do 31. října 2025. V obou případech je zvýšení mezd v souladu s hlavním trendem na trhu práce. V církevních organizacích dojde v letošním roce k průměrnému zvýšení platů o 1037 SEK (89 eur) a v příštím roce o 961 SEK (83 eur), přičemž konkrétní částky budou přiděleny individuálně. Minimální mzdové tarify se letos zvýší o 1350 SEK (116 eur) na 23 850 SEK (2049 eur) a v příštím roce o 961 SEK (83 eur) na 24 811 SEK (2131 eur). Dohoda říká, že individuální jednání o mzdě mezi manažerem a zaměstnancem musí být písemně doloženo oběma stranami. Rovněž vybízí zaměstnavatele, aby každému zaměstnanci nabídli jednu hodinu wellness týdně během placené pracovní doby. Ve sportovním odvětví se zaměstnancům na plný úvazek zvýší mzda v letošním roce o 1177 SEK (101 eur) a v roce 2024 o 986 SEK (85 eur). Existují minimální platy podle věku, které začínají na 16 446 SEK (1413 eur) (2023) a 17 432 SEK (1497 eur) (2024) pro šestnáctileté a končí na 26 240 SEK (2254 eur) (2023) a 27 226 SEK (2338 eur) (2024) pro dvacetileté.

NizozemskoPokrok v jednáních o péči o mládež, ale čeká se na nabídku v oblasti zdravotnictví

Odborový svaz FNV a další odborové svazy pozastavily protestní akce a mobilizace v oblasti péče o mládež do doby, než budou vyjednány lepší platové podmínky na základě nabídky zaměstnavatelů. Ta zahrnuje zvýšení mezd o 8 % k 1. lednu 2024 a o 1,25 % k 1. červenci 2024 s dodatečným paušálem 400 eur. Následně by došlo k 3% navýšení pro rok 2025 a kompenzaci inflace maximálně do výše 2,25 %, pokud by inflace byla vyšší než 3 %. Minimální mzda se zvýší na 15 eur na hodinu a příspěvek na práci z domova na 3 eura na den. Pro srovnání, předchozí nabídka počítala s nárůstem o 6,7 % a dodatečnými 2 % pro rok 2024 a 3,5 % pro rok 2025, přičemž kompenzace inflace by měla činit maximálně 2 %. Odbory považují novou nabídku za základ pro vyjednávání, ale požadovaly 10% zvýšení v roce 2024, které by kompenzovalo i ztrátu kupní síly v roce 2023, a dalších 5 % v roce 2025. Požadavek rovněž požaduje automatickou kompenzaci cen od 1. dubna 2025. FNV se spolu s odborovým svazem NU'91 účastní také jednání o nové dohodě zahrnující 80 000 pracovníků univerzitních zdravotnických center. Poslední jednání, které se konalo 3. listopadu, se zaměřilo na otázky týkající se pohody, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, pracovní pohotovosti a odměn za ni, dodatkové dovolené a započítávání doby na střídání do pracovní doby. Oficiální nabídka zaměstnavatelů se očekává 17. listopadu.

Velká BritániePaušální zvýšení platů v místní samosprávě

Odbory v místní samosprávě – UNISON, Unite a GMB – se dohodly, že přijmou nabídku zaměstnavatelů na paušální zvýšení platů o 1925 liber (2205 eur) z ročních platů pro rok 2023. Toto zvýšení má hodnotu přibližně 9 % pro nejhůře placené pracovníky, ale asi 4 % pro většinu zaměstnanců. Odbory původně požadovaly zvýšení o 12,7 % a daly najevo, že již nyní očekávají jednání o lepším odměňování pracovníků místní správy v roce 2024. Dohoda se týká pracovníků v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Ve Skotsku UNISON konzultuje vylepšenou nabídku zaměstnavatelů, která by zajistila minimální navýšení o 2006 liber (2298 eur) pro ty, kteří mají ve skotské místní správě životní minimum, a minimální navýšení o 1929 liber (2210 eur) pro všechny nad touto sazbou se zpětnou platností od 1. dubna 2023 na základě 37hodinového pracovního týdne. Životní minimum ve výši 10,85 GBP (12,45 eur) se podle této nabídky zvýší na 11,89 GBP (13,60 eur) za hodinu, což odpovídá zvýšení o 9,6 %. Existuje také závazek usilovat o dosažení minimální mzdy 15 liber (17,20 eur) na hodinu v místní samosprávě, což je klíčový cíl odborů. Nabídku již přijaly odborové organizace Unite a GMB.

EvropaOdborová konfederace ETUC se zaměřila na inflaci potravin

Evropská odborová konfederace (ETUC) na základě údajů statistického úřadu Eurostat ukazuje, že ceny nejzákladnějších potravin stále rostou až sedmkrát rychleji než mzdy. Cena olivového oleje je o 75 % vyšší než v lednu 2021, zatímco došlo k výraznému nárůstu cen brambor (53 %), vajec (37 %) a másla (27 %). Naproti tomu podle údajů Evropské odborové konfederace (ETUC) vzrostly nominální mzdy v EU za poslední tři roky o 11 % a v eurozóně o 10 %. Konfederace také napadla Mezinárodní měnový fond kvůli jeho analýze mezd a inflace a zejména kvůli jeho výzvě k omezení mezd ve střední a východní Evropě. ETUC tvrdí, že při nominálních odměnách pod evropským průměrem, klesajícím podílu mezd a bez důkazů o mzdové cenové spirále existuje v těchto zemích prostor a potřeba pro zvyšování mezd.

ŠvýcarskoOdborový svaz veřejných služeb zintenzivňuje akce týkající se platů v celé zemi

Odborový svaz veřejných služeb vpod/ssp má za sebou rušný podzim s celou řadou akcí po celé zemi, protože zvyšuje své úsilí o ochranu a zlepšení platů. Zaměstnancům veřejných služeb v Bernu byly v roce 2023 zvýšeny platy pouze o 0,5 % a pro rok 2024 jim byla nabídnuta pouze 2 %, přičemž odbory ignorovaly protesty a petici s 16 195 podpisy. Další petice bude předána 16. listopadu a na 4. prosince je plánována akce. V Dübendorfu podepsalo více než 70 % stálých zaměstnanců petici požadující spravedlivý a transparentní mzdový systém a úpravu životních nákladů na rok 2023. Vpod ve Fribourgu zorganizoval na 14. listopadu petici a protestní akci, v níž požaduje zvýšení mezd o 4 %, protože místní správa mu nabídla pouze 2,3 %. Ve stejný den budou zaměstnanci v Ženevě stávkovat kvůli mzdám a v kantonu Jura budou odbory mobilizovat proti úsporným návrhům kantonu. Souhrnný přehled vpod/sspp obsahuje další zprávy o situaci v Lucernu, Neuchâtelu, St. Gallenu, Vaudu a Curychu.

EvropaStudie vrhá světlo na reprezentativnost Evropské odborové konfederace (ETUC)

Výzkumná agentura Eurofound pravidelně provádí průzkumy meziodvětvových a odvětvových evropských odborových organizací zaměstnavatelů, aby potvrdila jejich reprezentativnost pro evropský sociální dialog. Její nejnovější zpráva na meziodvětvové úrovni poskytuje přehled o Evropské odborové konfederaci (ETUC) v Evropské unii, kde má 74 přidružených organizací ve všech 27 zemích EU, z nichž 62 je uznáno jako reprezentativní na národní úrovni. Těchto 74 členů ETUC zastupuje přibližně 37 milionů členů odborových organizací, což je přibližně 22 % všech zaměstnanců v EU-27 a přibližně 80 % všech členů odborových organizací. ETUC má 49 členských organizací, které se podílejí na meziodvětvovém kolektivním vyjednávání ve 21 členských státech, a v každém z 27 členských států má přidruženou organizaci, která se podílí na sociálním dialogu s organizacemi zaměstnavatelů na meziodvětvové úrovni.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen