Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
07.12.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 624x

Srbsko: Zdravotničtí pracovníci budou 23. listopadu demonstrovat
Bosna a Hercegovina: Zdravotnické odbory zahájily stávkovou akci za 30% zvýšení platů
Německo: Zdravotnictví a sociální péče v Německu: Státní zaměstnanci se konečně dočkají výhod kolektivní smlouvy
Itálie: Odbory pokračují v protestech proti státnímu rozpočtu a sociálnímu dialogu
Rakousko: Žádný pokrok ve vyjednávání o soukromém zdravotnictví a péči
Nizozemsko: 6 % pro komunální pracovníky, ale slabá nabídka pro zdravotnický personál
Irsko: Odbory řeší nedostatek personálu v ošetřovatelství a porodní asistenci
Francie: Zdravotnické odbory zahájily akci kvůli platům, podmínkám a financování
Slovinsko: Zaměstnanci ve státní sféře zahájili akci kvůli platům, personálnímu obsazení a pracovnímu vytížení
Dánsko: Odbory vyhrály desetiletou kampaň o rakovině na pracovišti, která postihuje hasiče
Švédsko: Odbory mobilizují klimatické zástupce k ekologickým akcím na pracovišti
Celosvětově: ITUC vítá rozhodnutí MOP o právu na stávku

SrbskoZdravotničtí pracovníci budou 23. listopadu demonstrovat

V Bělehradě se 23. listopadu uskuteční celostátní demonstrace zdravotníků, kterou se odborový svaz GSZSZ Nezavisnost pokusí vyvinout tlak na vládu, aby schválila řadu klíčových mzdových požadavků. Cílem je přimět ministerstvo zdravotnictví k podpisu nového nařízení o platových koeficientech, které by definovalo společný základní plat pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. Podle odborů by to bylo výrazné zlepšení současného stavu, kdy je pět základních platů pro různé profese ve zdravotnictví nerealizovatelných. Odborový svaz rovněž požaduje realizaci zvýšení platů, které již bylo dohodnuto v rámci jednání mezi zdravotnickými odbory a vládou.

Bosna a HercegovinaZdravotnické odbory zahájily stávkovou akci za 30% zvýšení platů

Přibližně 4 000 zdravotníků v jižním kantonu Hercegovina-Neretva zahájilo 2. listopadu stávkovou akci na podporu požadavku na 30% zvýšení platů v příštích dvou letech. Během stávkové akce se v dotčených zařízeních přijímají pouze naléhavé případy. Odborový svaz pracovníků viní ze špatného stavu zdravotnictví a nízkých platů vládu a je odhodlán stávkovat, dokud nebude podepsána komplexní kolektivní smlouva. Kantonální vláda jmenovala vyjednávací tým, který se má požadavky zaměstnanců zabývat. Navzdory předběžné dohodě o 30% zvýšení platů byly vyjádřeny obavy z odhadovaných nákladů ve výši 25 milionů eur, které vláda považuje za nereálné. V dalším vývoji se odbory zdravotníků sešly s předsedou kantonální vlády a ministrem zdravotnictví, aby s nimi projednaly současnou situaci ve zdravotnictví, požadavky zdravotníků a závazek předsedy vlády posoudit možnost financování kolektivní smlouvy. Ačkoli byl vyjádřen optimismus ohledně rychlého řešení a možného ukončení stávky v příštím týdnu, odbory znovu zdůraznily, že před přijetím konečného rozhodnutí je třeba mít oficiální nabídku na papíře. Stávka pokračuje v plném rozsahu, dokud nebude dosaženo konkrétní dohody.

NěmeckoStátní zaměstnanci se konečně dočkali výhod kolektivní smlouvy

Odborový svaz státních zaměstnanců ver.di uvítal, že spolková vláda konečně potvrdila, že kolektivní smlouva pro zaměstnance ve spolkové a místní správě z dubna 2023 by se nyní měla zpětně vztahovat na spolkové státní zaměstnance, soudce, vojáky a příjemce důchodů. Odbory byly zklamány tak dlouhým zpožděním v době vysokých nákladů na potraviny, energie a bydlení. Chtějí dosáhnout toho, aby po skončení současných jednání zahrnujících zaměstnance v regionální samosprávě byla její ustanovení okamžitě uplatněna na 1,4 milionu státních zaměstnanců a 1 milion příjemců důchodů v tomto sektoru. Zaměstnavatelé v těchto jednáních však zatím tuto záruku odmítají. Ver.di poznamenává, že státní zaměstnanci se stále častěji účastní akcí a demonstrací, aby se pokusili zajistit lepší výsledek kolektivního vyjednávání, který by se pak měl vztahovat i na ně. Státní zaměstnanci nemají právo na stávku, a tak se k protestům připojují pouze ve svém volném čase. Dne 22. listopadu se zaměstnanci regionální správy připojí k akcím organizovaným ver.di v Hamburku a Berlíně nejen na podporu obecného požadavku na zvýšení platů o 10,5 %, ale také na podporu zvláštního příspěvku pro zaměstnance městských spolkových zemí Brémy, Hamburk a Berlín.

ItálieOdbory pokračují v protestech proti státnímu rozpočtu a sociálnímu dialogu

Vedle akcí konfederací CGIL a UIL plánuje odborová konfederace CISL na 25. listopadu v Římě celostátní protest proti vládnímu rozpočtu na rok 2024 a jeho odmítnutí spolupracovat s odbory. Spolu s požadavky na zvýšení financování veřejných služeb chce CISL dosáhnout opatření v oblasti personálního zajištění a opatření na snížení nejisté práce. Chce také, aby se vláda zavázala k vyjednání nových kolektivních smluv ve veřejném sektoru. Mobilizace organizací UIL a CGIL pokračují regionálními stávkami plánovanými na 24. a 27. listopadu a 1. prosince.

RakouskoŽádný pokrok ve vyjednávání o soukromém zdravotnictví a péči

Druhé kolo vyjednávání zahrnující 130 000 zaměstnanců v soukromém sektoru zdravotní a sociální péče skončilo po 10 hodinách bez výsledku. Zaměstnavatelé nezlepšili svou nabídku ve výši 8,8 %, což je výrazně pod požadavky odborů GPA a vida na 15 % s minimálním navýšením o 400 eur. Argumentují, že 8,8 % je příliš málo na to, aby se odvětví stalo atraktivnějším a aby se řešila skutečnost, že průměrná mzda v tomto odvětví je o 22 % nižší než celostátní průměr v celém hospodářství. Na 20. listopadu byla stanovena konference národní rady zaměstnanců, na níž odbory projednají další opatření, včetně setkání na pracovištích a plánů na výstražné stávky. Další kolo jednání se uskuteční 27. listopadu.

Nizozemsko6 % pro komunální pracovníky, ale slabá nabídka pro zdravotnický personál

Odborové svazy v obcích, včetně FNV, vyjednaly patnáctiměsíční dohodu, která platí do 31. března 2025 a zajišťuje 6% zvýšení platů. K 1. lednu dojde k navýšení o 4,75 % a následně k 1. říjnu o 1,25 %. Zatímco většina zaměstnanců s nižšími platy pobírá 16 eur nebo více, několik z nich stále pobírá minimální mzdu ve výši 15,92 eur. FNV se zavázala zajistit vyšší minimální mzdu v místní samosprávě. Součástí dohody je další den neplacené dovolené od 1. ledna 2025, čímž se celkový počet dní zvýší na osm. Systém předčasného odchodu do důchodu je sice dostupnější, ale odbory jsou zklamány tím, že nebyl upraven pro zaměstnance vykonávající namáhavou práci. Mezitím se odborové svazy FNV a NU'91 zapojily do pátého kola jednání, které se týkalo univerzitních zdravotnických středisek. Zaměstnavatelé nakonec přišli s nabídkou mzdy ve výši 2 % od 1. července 2024 na dobu 1 roku, což odbory považují za zcela nedostatečné. Zaměstnavatelé odmítli i další požadavky odborů týkající se bezpečnostní politiky, pracovní doby a postupu v platové stupnici. Další jednání se uskuteční 7. prosince.

IrskoOdbory řeší nedostatek personálu v ošetřovatelství a porodní asistenci

Vedení odborového svazu sester a porodních asistentek INMO se 10. listopadu sešlo na mimořádné schůzi, aby projednalo možné protestní akce v reakci na oznámení Úřadu pro zdravotní služby, že prodlužuje stávající zmrazení náboru téměř na všechny třídy sester a porodních asistentek až do konce roku. Odborový svaz uvedl, že toto oznámení přišlo bez dokumentace a bez konzultace s odborovým svazem a žádost o schůzku byla odmítnuta. Podle výpočtů INMO je v současné době ve zdravotnictví přibližně 2 800 volných míst pro sestry a porodní asistentky, která je naléhavě třeba obsadit. Následující týden se na společné konferenci INMO a Royal College of Midwives diskutovalo o personálním zajištění a pracovní zátěži na celém irském ostrově, přičemž z průzkumu vyplynulo, že 88 % respondentek uvedlo, že v současné době mají většinou nedostatek personálu. To má negativní vliv na jejich schopnost poskytovat bezpečnou péči a věnovat se dostatečně těm, kteří potřebují porodní asistentky. Velkým problémem byl nábor a udržení porodních asistentek, přičemž 72 % respondentek uvedlo, že v uplynulých 12 měsících zvažovaly odchod z profese, a 48 % z nich uvedlo jako hlavní důvod stres na pracovišti.

FrancieZdravotnické odbory zahájily akci kvůli platům, podmínkám a financování

Zdravotnické odbory CGT Santé et Action Sociale, FO Santé a UNSA Santé et Sociaux uspořádaly 16. listopadu protestní a stávkové akce na podporu řady požadavků na zlepšení platových a pracovních podmínek, opatření v personální oblasti a dalších záležitostí. Odbory požadují opatření ke zlepšení vzdělávání a náboru zaměstnanců, všeobecné zvýšení platů, rovnost žen a mužů, zvýšení finančních prostředků na zařízení a personál a zastavení veškerého rušení zařízení, služeb a lůžek. Součástí požadavků bylo také lepší zajištění předčasného odchodu do důchodu pro těžkou práci a stažení nového zákona o důchodech. EPSU vyslala solidární poselství.

SlovinskoStátní zaměstnanci protestují proti platům, personálnímu obsazení a pracovnímu vytížení

Odborová konfederace ZSSS informuje, že po neúspěšném jednání na ministerstvu veřejné správy 14. listopadu zorganizoval odborový svaz SDOS ve veřejné správě o den později jednodenní stávkovou akci v sedmi správních jednotkách po celé zemi. Mezi požadavky odborů patří zvýšení platů v sedmi platových třídách, zlepšení příplatků a důstojná úroveň odměn pro nově přijaté zaměstnance v rámci opatření k řešení současného nedostatku zaměstnanců. SDOS již delší dobu usiluje o přijetí opatření v řadě otázek a vláda na ně nereaguje, zejména pokud jde o problémy s nadměrnou pracovní zátěží, nedostatečným počtem zaměstnanců a nízkou úrovní odměňování.

DánskoOdbory vyhrály desetiletou kampaň o rakovině na pracovišti postihující hasiče

Odborový svaz FOA uvítal rozhodnutí orgánu pro pojištění trhu práce uznat, že existují dostatečné důkazy o příčinné souvislosti mezi prací hasičů a dvěma druhy rakoviny: rakovinou močového měchýře a mezoteliomem. První z nich souvisí s expozicí sazím a příbuzným chemickým látkám (PAU) a druhý s expozicí azbestu. To znamená, že hasičům postiženým těmito dvěma závažnými onemocněními budou moci být uznány jako pracovní úrazy. FOA je nejen potěšena, že její desetiletá kampaň vedla ke změně praxe, ale znamená to také, že dříve zamítnuté případy rakoviny močového měchýře a mezoteliomu by mohly být znovu posouzeny, a to u všech profesí, nejen u hasičů.

ŠvédskoOdbory mobilizují klimatické zástupce k ekologickým akcím na pracovišti

Odborový svaz Vision se snaží řešit otázky klimatu na pracovišti prostřednictvím sítě klimatických zástupců, kteří se snaží spolupracovat se zaměstnavateli na řadě iniciativ, včetně hledání způsobů, jak učinit dojíždění do práce udržitelnějším. Klimatičtí zástupci v 15 pobočkách, které zastupují tisíce členů v obcích, regionech a švédské církvi, v současné době předkládají návrhy, jako jsou dotované cestovní karty na veřejnou dopravu, iniciativy na zajištění jízdních kol, dobíjecí stanice na pracovišti a další věci, které umožňují snížit dopady dojíždění do práce na klima. Vision tvrdí, že chce zvýšit tempo klimatické transformace, a stal se prvním odborovým svazem, který zavedl novou odborovou roli klimatického zástupce. V současné době má více než 100 klimatických zástupců, kteří usměrňují angažovanost zaměstnanců v oblasti klimatu, šíří znalosti a spolupracují se zaměstnavatelem na snižování dopadu pracoviště na klima.

CelosvětověITUC vítá rozhodnutí MOP o právu na stávku

Mezinárodní konfederace odborových svazů uvítala rozhodnutí řídícího orgánu Mezinárodní organizace práce postoupit otázku práva na stávku Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ). V souvislosti s právem na stávku a rozsahem, v jakém vyplývá z úmluv MOP o svobodě sdružování (87) a o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat (98), probíhá dlouhodobý spor mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Touto otázkou se nyní bude zabývat Mezinárodní soudní dvůr a ITUC doufá, že se tak podaří odblokovat patovou situaci, která trvá již téměř 10 let, a je přesvědčena, že rozhodnutí potvrdí platnost desetiletí trvající judikatury MOP týkající se práva na stávku v mezinárodním právu. Při hlasování, které se konalo 10. listopadu, hlasovalo 19 zástupců vlád v řídícím orgánu spolu se 14 delegáty zaměstnanců pro zaslání této záležitosti Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Pouze sedm hlasovalo se skupinou zaměstnavatelů, která má rovněž 14 členů, zatímco dvě vlády se zdržely hlasování.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen