Zpravodaj
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
14.02.2024 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 926x

OS UNIOS nesouhlasí s navrženými 37 opatřeními NERV (Národní ekonomická rada vlády) k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu. OS UNIOS souhlasí se stanoviskem vypracovaným k uvedenému dokumentu specialisty ČMKOS.

Velmi důrazně pak nesouhlasíme s návrhy NERV v části 10., která je nazvaná Modernizace zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu. Dokument v této části navrhuje, aby bylo možné propouštět zaměstnance bez udání důvodu.

OS UNIOS považuje výpověď  bez udání důvodu, ať už s odstupným, nebo bez odstupného, za:

1/ velký krok zpět v historii pracovněprávních předpisů

2/ návrat do první republiky, kdy pracující neměli žádná práva, žádné právní jistoty

3/ zhoršení postavení zaměstnance vůči zaměstnavateli

4/ snadno zneužitelný institut, např. vůči odborovému funkcionáři nebo rodičům s dětmi

a tak bychom mohli uvést mnoho dalších důvodů pro náš nesouhlas.

Zavedením uvedeného institutu do zákoníku práce by dle našeho názoru došlo k narušení celé konstrukce zákoníku práce a jím dosud zaručených základních zásad pracovněprávních vztahů, jako je například rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

ČMKOS chystá Petici proti propouštění bez udání důvodů, kterou v příštím týdnu zveřejníme a rozešleme do odborových organizací.

Se 37 opatřeními NERV se můžete seznámit zde.

Stanovisko ČMKOS k těmto opatřením naleznete zde.

Společně silnější!

JUDr. Jitka Kocianová Radek Jurečka
předsedkyně místopředseda
Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen