Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
24.05.2024 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 892x

Švédsko: Odborový svaz zdravotnictví zpřísňuje zákaz přesčasů a náboru zaměstnanců
Německo: Odbory pokračují v tlaku na účinnou regulaci personálního obsazení sester
Itálie: Federace se mobilizují v soukromém a neziskovém zdravotnictví a péči
Finsko: Potenciální čtyřdenní stávka v soukromém učitelském sektoru
Chorvatsko: Hasiči požadují legislativu ke zlepšení pracovních podmínek
Česká republika: Odbory se shromáždily proti novele zákoníku práce
Slovinsko: Administrativní pracovníci pokračují ve stávce již sedmý týden
Nizozemsko: Odbory se chystají mobilizovat pracovníky lékáren kvůli platům
Rakousko: Možná stávka v soukromém zdravotnictví
Portugalsko: Den akcí a stávek se chystá na 17. května
Francie: Odbory vydaly společnou reakci na vládní útok na státní zaměstnance
Velká Británie: Podpůrný školní personál v Severním Irsku se blíží ke stávce
Španělsko: Společný dopis odborů vyzývá k vyjednávání v daňové agentuře

Švédsko Odborový svaz zdravotnictví zpřísňuje zákaz přesčasů a náboru zaměstnanců

20. května se má dalších 5000 zdravotníků připojit k zákazu přesčasů a náboru, který 25. dubna vyhlásil odborový svaz SAHP. Přibližně 63 000 porodních asistentek, biomedicínských analytiků, radiologických sester a zdravotních sester je již součástí akce, která znamená, že žádný zaměstnanec nesmí pracovat přesčas nebo přijímat nové pracovní nabídky v rámci stanovených profesních skupin. SAHP tvrdí, že zaměstnavatelé, SKR a Sobona, nepřišli s adekvátní odpovědí na klíčové požadavky na dlouhodobé a postupné zkracování pracovní doby, udržitelné rozvržení pracovní doby a pozitivní mzdový vývoj. Odborům jde zejména o zajištění stabilnějších pracovních míst na plný úvazek v celém zdravotnictví. Od začátku zákazu přesčasů neproběhla žádná jednání. Podle SAHP dochází k této eskalaci na pozadí znepokojivých trendů, mezi něž patří výrazný podíl zdravotnických pracovníků, kteří se kvůli obavám z pracovního vytížení rozhodují pro částečné úvazky, a znepokojivá míra fluktuace mezi mladými odboráři.

NěmeckoUnie pokračuje v tlaku na účinnou regulaci personálu sester

Odborový svaz ver.di pokračuje v tlaku na vládu, aby zavedla nařízení PPR 2.0 o ošetřovatelském personálu, které by stanovilo závazné požadavky na personální obsazení. Odborový svaz je znepokojen politickými spory mezi spolkovou a zemskou vládou, které vedly k dalším odkladům implementace. Z toho vyplývá, že nařízení začne platit pravděpodobně až v roce 2027. Ver.di tvrdí, že toto zpoždění je špatnou zprávou pro pacienty a přetížené pracovníky, kteří doplácejí na roky nečinnosti ze strany politiků. Odborový svaz je rovněž znepokojen návrhy zahrnout do personálních požadavků ošetřovatelské asistenty a další profesní skupiny, místo aby se nadále soustředil na kvalifikovaný ošetřovatelský personál. Ver.di vypracoval PPR 2.0 společně s Německou asociací nemocnic a Německou radou sester již v roce 2019. Pomocí tohoto nástroje mají být vytvořeny zákonné požadavky na personální zajištění založené na potřebách pro péči u lůžka. PPR 2.0 by měl platit stejně pro všech více než 1 500 nemocnic akutní péče v celé zemi.

ItálieFederace se připravují na mobilizaci v oblasti soukromého a neziskového zdravotnictví a péče

Federace veřejných služeb – FP-CGIL, CISL-FP a UIL-FPL – mobilizují své členy v soukromém zdravotnictví a péči v reakci na odmítnutí zaměstnavatelských organizací Aiop a Aris vyjednat novou kolektivní smlouvu pro tento sektor. Odbory opakovaně žádají, aby se obě organizace sešly a jednaly o uzavření jednotné kolektivní smlouvy, přičemž nedávno podepsaly překlenovací dohody v rámci přípravy na jednání. Svazy požádaly ministerstvo práce a garanční komisi, aby zahájily řízení o povinném smírčím řízení. Jednání byla přerušena 26. března, kdy Aiop a Aris prohlásily, že nemají v úmyslu zahájit jednání, dokud neobdrží ujištění od příslušných institucí, ministerstva zdravotnictví a Konference regionů, o financování nákladů na dohodu. Podle odborů je tato situace neudržitelná, neboť poslední dohody s jednotlivými zaměstnavatelskými organizacemi byly uzavřeny před 12 lety a mzdy zaměstnanců byly vážně sníženy inflací. Pokud povinný pokus o smírčí řízení nepřinese výsledky, pak federace tvrdí, že plánují akce a případné stávky v celém odvětví, aby se vypořádaly s oprávněnými požadavky pracovníků, kteří poskytují péči nejzranitelnějším lidem ve společnosti.

FinskoPotenciální čtyřdenní stávka v soukromém učitelském sektoru

Odborové svazy zastupující finský veřejný a sociální sektor vydaly druhé varování před stávkou a připravily tak půdu pro možnou čtyřdenní stávku v soukromém učitelském sektoru, která by měla trvat od 13. do 16. května. Stávka se dotkne vzdělávacích institucí, které byly již dříve zasaženy stávkou, a bude se týkat dalších míst, včetně hudebních škol. Do vyjednávání jsou zapojeny odborové svazy JHL a Jyty zastupující pomocný a administrativní personál, odborový svaz učitelů OAJ a organizace zaměstnavatelů Sivista. Smírčí řízení zatím nepřineslo výsledky, což vedlo k tomu, že se do akce chystá více než 2000 členů odborů v sedmi lokalitách. Ústředním bodem sporu jsou neshody ohledně řešení odměňování a znění dohody, přičemž odbory zdůrazňují význam zachování konkurenceschopného odměňování a posílení pravomocí závodních důvěrníků, aby mohli účinně plnit své povinnosti.

ChorvatskoHasiči požadují legislativu pro zlepšení pracovních podmínek

Odborové svazy hasičů, včetně SDSLN, uspořádaly 6. května v Záhřebu shromáždění pod heslem „Lži nehasí požáry“. Jednalo se o platformu, na které se řešily trvající stížnosti na profesní postavení a práva hasičů v rámci místní a krajské příslušnosti. Protest byl iniciován v návaznosti na oznámení o rušení hasičských jednotek z důvodu finančních omezení. S důrazem na opožděnou realizaci zásadních legislativních opatření od jejich stanoveného termínu v roce 2020 vyzývají hasiči vládní orgány a hlavního velitele hasičů k okamžitým opatřením. Mezi hlavní požadavky patří sjednocení rámců odměňování napříč úrovněmi hasičských služeb a navýšení decentralizovaných finančních přídělů na úkoly hasičů. Současně se shromážděním projížděla ulicemi města kolona přibližně 70 hasičských vozidel, která symbolicky rozezněla sirény na znamení solidarity.

Česká republikaOdbory se shromáždily proti novele zákoníku práce

Konfederace odborových svazů ČMKOS plánuje na 21. května v Praze celostátní protest. Společně s odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče OSZSP a dalšími 13 odborovými svazy, členy i nečleny ČMKOS, vyjádří svůj nesouhlas s několika změnami pracovněprávních předpisů. Nejvíce jim vadí návrh umožňující propouštění bez udání důvodu, který podle nich jen prohloubí nejistotu zaměstnání a otevře dveře diskriminaci. Kromě toho ostře nesouhlasí se zrušením zaručené mzdy a uvádějí, že je důležité, aby odměňování bylo spravedlivé a odráželo náročnost práce. Prodloužení zkušební doby a zkrácení výpovědních lhůt dále prohlubuje nejistotu pracovníků ohledně jejich budoucích pracovních vyhlídek, zatímco neustálé zvyšování věku odchodu do důchodu považují za nepřijatelné, zejména s ohledem na relativně krátkou střední délku života ve zdraví v zemi. V reakci na tyto problémy odbory vyzývají k investicím do modernizace, k ukončení politiky levné pracovní síly a ke správě věcí veřejných, která by upřednostňovala blahobyt obyvatel. Jejich společná akce podtrhuje jednotný závazek prosazovat spravedlivé pracovní postupy a zajistit důstojnou a bezpečnou budoucnost pro všechny pracovníky.

SlovinskoAdministrativní pracovníci pokračují ve stávce již sedmý týden

Odborová konfederace ZSSS informuje, že administrativní pracovníci v celém Slovinsku pokračovali 24. dubna v týdenní stávce, která byla již sedmou středu po sobě protestní akcí. Stávka organizovaná Svazem státních orgánů Slovinska (SDOS) podtrhuje přetrvávající stížnosti týkající se nízkých mezd a nadměrné pracovní zátěže a vyvolává výzvy k naléhavému zásahu vlády. Jádrem sporu jsou požadavky na výrazné zvýšení mezd a spravedlivé označení pracovních pozic podobné těm na ministerstvech. SDOS prosazuje zvýšení platů o sedm platových tříd a měsíční hrubý příplatek ve výši až 300 eur, dokud nebude zavedena komplexní platová struktura. Odchod zkušených zaměstnanců a nedostatek náhradníků navíc zvyšuje zatížení administrativních jednotek, což podtrhuje naléhavost řešení. Odborový svaz kritizuje ministerstvo veřejné správy za jeho údajnou lhostejnost k situaci stávkujících. SDOS vydal ultimátum, v němž dal vládě osm dní na to, aby navrhla schůdné řešení, jinak bude stávka eskalovat. Několik správních jednotek již odhlasovalo prodloužení stávky na neurčito.

NizozemskoOdbory se chystají mobilizovat zaměstnance lékáren kvůli platům

Odborový svaz FNV svolal na 1. června celostátní akční schůzi pro pracovníky, na které se vztahuje kolektivní smlouva pro lékárny. Stalo se tak po krachu jednání po pátém kole vyjednávání se zaměstnavatelskou organizací Mediq, která nabídla mzdu ve výši 4 %, což je hluboko pod úrovní, kterou odbory požadovaly. Podle FNV to nejenže nezajišťuje ochranu kupní síly zaměstnanců, ale také ignoruje problémy, kterým toto odvětví čelí v souvislosti s nedostatkem personálu, vysokým pracovním nasazením a mnoha případy agrese ze strany zákazníků.

RakouskoPotenciální stávka v soukromém zdravotnictví

Po patové situaci po pátém kole kolektivního vyjednávání v soukromých nemocnicích vyzvala konference podnikové rady konaná 2. května odborový svaz vida k přípravě na stávku. Průzkumy na pracovištích již ukázaly, že 95 % zaměstnanců se vyslovilo pro nějakou formu protestní akce. Zaměstnavatelé nabídli navýšení o 9,15 %, ale odbory tvrdí, že jeho uplatnění stále ponechá soukromé nemocnice s jednou z nejhorších úrovní mezd, pokud jde o průměrné odměňování. Také úprava volna a příplatky za noční a nedělní práci jsou výrazně horší než ve srovnatelných kolektivních smlouvách a zaměstnavatelé zde nenabídli nic. Vida uvádí, že kvalifikovaná zdravotní sestra v devátém roce služby dostává v soukromé nemocnici o 500 eur měsíčně méně než v církevní nemocnici.

PortugalskoDen akcí a stávek stanovený na 17. května

Odborový svaz místních samospráv STAL a další odborové svazy veřejných služeb ve Frente Comum plánují na 17. května den akcí a stávek, aby prosadily své klíčové požadavky kolektivního vyjednávání na rok 2024 a proti krokům vlády směřujícím k privatizaci a podkopávání pracovních vztahů ve veřejných službách. Odbory varují, že středopravicová vláda sice snižuje daně pro podniky, ale zároveň se snaží omezit služby, snížit platy ve veřejném sektoru a prodloužit pracovní dobu, což připomíná úsporná opatření zavedená na počátku roku 2010. Požadavky odborů zahrnují minimální mzdu ve veřejném sektoru ve výši 1000 eur měsíčně, zlepšení kariérního růstu a odborné přípravy a opatření ke snížení nejistých pracovních podmínek.

FrancieOdbory vydaly společnou reakci na útok vlády na státní správu

Odbory ve veřejných službách rozzlobily negativní výroky vládních ministrů na adresu státní správy a pracovníků ve veřejných službách. Reagovaly na to společným dopisem, v němž se uvádí, že opakování starých klišé jen podkopává snahy o konstruktivní sociální dialog a že vykreslování státní služby ve špatném světle je kontraproduktivní, zatímco prioritou by mělo být její zatraktivnění, které by pomohlo řešit nedostatek zaměstnanců. V dopise se uvádí, že navrhovanou legislativu o státní službě odbory nechtěly a neřeší obavy zaměstnanců ve veřejné službě. Odbory znovu zdůrazňují, že je třeba urychleně reagovat na jejich požadavky na všeobecné zvýšení platů a mezd, zejména zvýšením indexního bodu, který je základem pro výpočet platů ve veřejném sektoru. Vedle vyjednávání o mzdách chtějí odbory jednat také o kariérním růstu a zdůrazňují, že bez skutečného procesu konzultací a vyjednávání nemůže dojít ke změnám ve státní službě.

Velká BritániePomocný školní personál v Severním Irsku se blíží ke stávce

Odborové svazy zastupující pomocný školní personál UNISON, Unite, GMB a NIPSA se po bezvýsledném jednání s ministrem školství dohodly na zahájení příprav na další stávkové akce. Odbory dlouhodobě požadují revizi platů a zařazení do platových tříd, která by řešila problémy, jež mají dopad na všechny nepedagogické pracovníky ve školství v Severním Irsku. Zatímco tyto otázky byly řešeny v jiných oblastech veřejného sektoru, odbory se obávají, že převážně ženské pracovní síly ve školství čelí vyhlídce, že budou opět přehlíženy. Ministr školství sice tvrdí, že výzvu k přezkumu podporuje, ale tvrdí, že má v otázce financování svázané ruce. Ministerstvo školství dostalo pokyn provést přezkum v roce 2018, ale ten má zůstat již sedmým rokem nefinancován, takže zásadní otázky týkající se nízkých platů a nerovnosti zůstávají nevyřešeny. Odbory uvádějí, že mnoho služeb ve školství – jako je stravování, asistenti ve třídách, úklid a IT – čelí velkým problémům s náborem a udržením zaměstnanců a pracovníci se cítí podhodnoceni a nerespektováni.

ŠpanělskoSpolečný dopis odborů vyzývá k vyjednávání v daňové agentuře

Před svým shromážděním, které se uskuteční 8. května v Madridu, napsaly odbory, které se organizují v národní daňové agentuře AEAT, včetně FSC-CCOO a UGT-SP, společný dopis ministrovi financí a prvnímu místopředsedovi vlády, v němž žádají ministra, aby se zapojil do hledání řešení stávajícího pracovněprávního sporu a zorganizoval schůzku k odblokování situace. Odbory nevylučují stávku, která by se konala současně s vládní kampaní k dani z příjmu. Tvrdí, že je nezbytné zahájit kolektivní vyjednávání s cílem řešit řadu mzdových otázek v rámci celé agentury, zejména pro dosažení cílů v souvislosti s bojem proti daňovým podvodům, praní špinavých peněz a obchodu s drogami. Mezi problémy, které odbory trápí, patří kariérní růst, produktivita a spravedlnost v různých profesních skupinách. Odbory poukazují na to, že opakovaně vyzývaly k sociálnímu dialogu, ale vedoucí AEAT jim od svého nástupu do funkce v roce 2018 nevyhověl.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen