Poradenství
31 - 45 z 107
Zpřístupnění údajů o členech závodního výboru veřejnosti
Souběh stravného a stravenky
Stravenka
Zaručená mzda
Poměrná část dovolené
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Překážky v práci – účast na pohřbu dědy
Odměňování ve svátek
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a svátek
Odstupné
Dovolená
Prostoj
31 - 45 z 107