Poradenství
196 - 204 z 204
Příspěvek na bydlení bez trvalého bydliště

Dotaz: obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení mého dotazu týkajícího se příspěvku na bydlení po té, co mě s Úřadu práce mé městské části vykázali jako osobu, která na něj nemá právo. Jsem v situaci,...

Trvalý pobyt v nájemním bytě

Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu k bytu, do bytu jsem se nastěhoval. Když jsem se šel přihlásit k trvalému pobytu, úřednice mně odmítla přihlásit, že prý musím mít souhlas majitele. Jak je...

Lze jednostranně změnit mzdu sjednanou v pracovní smlouvě?

Dotaz: Může zaměstnavatel svým rozhodnutím změnit mzdu, pokud je její výše sjednaná v pracovní smlouvě?

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení

Dotaz: Jsem starobní důchodkyně a bydlím se svým nezaměstnaným synem v Kladně. Byt mám v nájmu. Dosud jsem platila nájemné a služby spojené s bydlením ve výši 5 883 Kč. Od listopadu 2012...

Je správné, když místo příplatku za přesčas musí být náhradní volno?

Dotaz: Zaměstnavatel nám neplatí příplatek za práci přesčas, musíme si vybírat náhradní volno. Je tento postup zaměstnavatele správný?

Společenství a souhlas se stavebními úpravami domu

Dotaz: Dobrý den. Před časem jsem měl k Vám dotaz ohledně nových balkónů. Obracím se na Vás s dalším dotazem a prosbou o radu. Existuje výjimka ze stavebního zákona, kde je potřeba souhlas všech členů...

Skončení nájmu bytu

Dotaz: Dobrý den, chceme se stěhovat z obecního bytu, kde jsme v nájmu na dobu určitou do 31. 1. 2014. Budeme se ale stěhovat v červnu (přesné datum neznáme vzhledem k probíhající rekonstrukci), je to byt v osobním...

Vyúčtování služeb

Dotaz: Bydlím v bytě, který s manželem vlastníme. Výbor společenství uzavřel smlouvu o správě domu s jedním bytovým družstvem (správcem). Správce nám má především vést účetnictví a také vyúčtování...

Lékařské prohlídky řidičů

Dotaz: Pracuji jako technik, pro práci mám přidělené osobní auto. V srpnu mi bude 60. Zaměstnavatel tvrdí, že se musím podrobit lékařské prohlídce nejpozději v den narozenin a lékařské potvrzení, že musím...

196 - 204 z 204