Poradenství
31 - 45 z 222
Prohlubování kvalifikace

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. V měsíci červnu 2023 jsem se jako mistr zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce. Školení se uskutečnilo v sobotu. Moje účast...

Požadavky pro řádný výkon práce

Dotaz: Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás...

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023

Dotaz: Někde jsem se dočetla, že došlo k zásadní změně ve způsobu odškodňování pracovních úrazů. Je to pravda?

Přeložení a pracovní cesta

Dotaz: Prosím srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi přeložením a pracovní cestou. Slyšela jsem, že rozdíl je např. v tom, že pracovní cesta trvá jeden den.

Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené

Dotaz: Pracuji v příspěvkové organizaci. Mám dotaz, který se týká osobního příplatku. Lze zaměstnankyni snížit výši osobního příplatku po jejím návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené?

O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel

Dotaz: Pracuji v příspěvkové organizaci. Mám dotaz, který se týká osobního příplatku. Může být osobní příplatek sjednán v nějaké smlouvě?

Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou?

Zdravotní způsobilost vykonávat práci

Dotaz: Mám na Vás jeden dotaz, a odpověď na něj bude určitě zajímat i další zaměstnance. V naší obchodní společnosti začal zaměstnavatel praktikovat následující postup. Jestliže se vedoucí domnívá,...

Pracovní doba

Dotaz: Prosím sdělit, zda je možné, aby stanovená týdenní pracovní doba 40 hod. byla rozvržena nerovnoměrně. Slyšela jsem, že v tomto případě to nelze.

Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku

Dotaz: Do datové schránky ZO nám přišla zpráva od provozovatele Informačního systému datových schránek (ISDS), že nám aktivují datový trezor na zkoušku. Při prvním spuštění jsme ale datový trezor nechtěli....

Nejčastější dotazy k datovým schránkám

Dotaz: Dostal jsem upozornění, že mám poštu v DS. Co se stane, když DS neotevřu, poštu si nepřečtu?

Nejčastější dotazy k datovým schránkám

Dotaz: Naše odborová organizace již má zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat do sbírky listin veřejného rejstříku Přehled o majetku a závazcích?

Obsah kolektivní smlouvy

Dotaz: Při kolektivním vyjednávání zaměstnavatel pravidelně požaduje, aby kolektivní smlouva ukládala povinnosti i jednotlivým zaměstnancům. Například: - Zaměstnanec je povinen vyčerpat dovolenou z předchozího...

Nejčastější dotazy k datovým schránkám

Dotaz: Obdržel jsem jako člen ZV dopis s údaji ve věci zřízení datové schránky, co mám dělat?

Nejčastější dotazy k datovým schránkám

Dotaz: Naše odborová organizace má již zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat návrhy na změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku?

31 - 45 z 222