Poradenství
31 - 45 z 182
Lékařské prohlídky svářečů

Dotaz: Rád bych se zeptal, jak často mám chodit na lékařské prohlídky. Jsem v SBD zaměstnán jako údržbář, dělám různé drobné opravy, přičemž pracuji s ručním nářadím, s ručním elektrickým nářadím...

Vzor usnesení závodního výboru

Dotaz: Jsem členem závodního výboru odborového svazu UNIOS. Často se na ZV obrátí zaměstnavatel s žádostí o projednání nějaké záležitosti nebo žádá o udělení předchozího souhlasu. Prosím sdělit,...

Práce přesčas

Dotaz: Prosil bych, pokud možno srozumitelně, vysvětlit tzv. plánování práce přesčas. Znám případy, kdy někteří zaměstnavatelé práci přesčas uvádějí v harmonogramu směn. Vlastně se dá říct, že...

Prodloužení délky dovolené

Dotaz: Na stránkách www.advokatnidenik.cz vyšel článek Opomíjené změny nového ZP: přesčasy i odškodnění za úraz či úmrtí v práci. Součástí toho článku je i příklad výpočtu dovolené za odpracovaný...

Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů

Dotaz: Již několik roků nám zaměstnavatel při kolektivním vyjednávání tvrdí, že jim zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat nad rámec zákoníku práce některé nároky. Je to pravda? Jedná se o akciovou...

Prostoj

Dotaz: Prosíme o stručné vysvětlení pojmu „prostoj“.

Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna

DoporučujemeDotaz: Dobrý den. Slyšel jsem, že stravenkový paušál je možné poskytnout jenom při odpracování celé směny? Co je na tom pravdy?

Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené

Dotaz: Prosím o vysvětlení možnosti si tzv. přivydělat při mateřské a následně rodičovské dovolené.

Nošení roušek

Dotaz: Zaměstnavatel v souvislosti s ochranou před COVID 19 nás nutí, abychom používali pouze ochranné roušky nebo respirátory. Neuznává jiné ochranné prostředky, například šátek, šálu. Ze zdravotních...

Práce přesčas a dovolená

Dotaz: Prosím sdělit, zda se pro účely prodloužení dovolené započítává i práce přesčas.

Rozvázání pracovního poměru dohodou

Dotaz: Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mi jde o to, zda lze zrušit, zda tam musí být uvedený důvod atd.

Zdravotní způsobilost vykonávat práci

Dotaz: Mám na Vás jeden dotaz, jehož odpověď bude určitě zajímat i další zaměstnance. V naší obchodní společnosti začal zaměstnavatel praktikovat následující postup. Jestliže se vedoucí domnívá, že...

Pracovní doba

Dotaz: Prosím sdělit, zda je možné, aby stanovená týdenní pracovní doba 40 hod. byla rozvržena nerovnoměrně. Slyšela jsem, že v tomto případě to nelze.

Nová právní úprava dovolené

Dotaz: Byla jsem na jednom školení ohledně nové právní úpravy dovolené, kde bylo mimo jiné přednášejícím sděleno, že od 1. 1. 2021 se bude dovolená počítat i čerpat po hodinách. Dále tam bylo sděleno,...

Kolektivní smlouva a možnost práce z domova

DoporučujemeZákoník práce výslovně práci z domova neupravuje. Na práci z domova lze přiměřeně použít ustanovení § 317 zákoníku práce, který upravuje pracovní podmínky zaměstnance pracujícího mimo pracoviště...

31 - 45 z 182