Poradenství
31 - 45 z 163
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje

DoporučujemeDotaz: Zaměstnavatel nám do již dohodnuté kolektivní smlouvy vložil větu: Tato kolektivní smlouva je platná až zveřejněním v registru smluv. Domníváme se, že takto...

Výplata mzdy

Dotaz: Zaměstnavatel nám sdělil, že ruší výplatu mzdy na pracovišti v hotovosti. Odůvodnil to tím, že na pracovišti vyplácí mzdu již nepatrnému počtu zaměstnanců,...

Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971

Dotaz: Chci vědět, kdy mně vznikne nárok na starobní důchod.

Nájem bytu v době koronaviru

Nemáte-li v době nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem na nájemné, musíte se s pronajímatelem dohodnout nebo můžete využít postupu podle zákona...

Nájem nebytových prostor v době koronaviru

Koronavirus zaskočil i ty, co si pronajímají nebytové prostory. Pokud se nemohou s pronajímatelem dohodnout, mohou využít postup podle zákona č. 2010/2020 Sb., o některých...

Cenové moratorium na nájemné z bytu

DoporučujemeOtázka: Slyšel jsem, že v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirem došlo ke zmrazení nájemného. Je to pravda?

Práce z domova (home office) a stravenka

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, kde je zřizovatelem kraj. V souvislosti s koronavirem pracuji z domova – „home office“. Místo trvalého bydliště bylo...

Doba řízení vozidla svozu odpadů

Dotaz: V současné době je u nás málo řidičů pro vozidla svozu odpadů. Zaměstnavatel tedy řidičům nařizuje dvanáctihodinové směny. Podle mě to není v pořádku a chtěl...

Daňové odpočty za dárcovství krve

Dotaz: Dobrý den, v minulém roce jsem každý měsíc daroval krev. Za každý odběr má být odpis daní 3 000 Kč, podepisoval jsem vyúčtování s částkou 36 000 Kč, ve výplatě...

Zkušební doba

Dotaz: Lze uzavřít zkušební dobu i při prodloužení pracovního poměru na dobu určitou? Zaměstnavatel mě nutí, abych podepsal dodatek k pracovní smlouvě, kde bude jednak...

Výpověď

Dotaz: Zaměstnavatel mi dal výpověď, kterou jsem napadl u soudu. Nyní po několika jednáních mně zaměstnavatel písemně oznámil, že do pravomocného ukončení tohoto soudního...

Přestávky v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat, abychom v průběhu přestávky v práci opouštěli pracoviště. Je tento výklad správný?

Valorizace náhrad při pracovních úrazech

Dotaz: Každý rok dochází k valorizaci náhrad poskytovaných při pracovních úrazech. Jak je tomu v roce 2020?

Cestovní náhrady v roce 2020

Dotaz: Zvýšily se pro rok 2020 cestovní náhrady? A jak je to se stravným?

31 - 45 z 163