Poradenství
46 - 60 z 182
Osobní příplatek

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou? Může být sjednán v nějaké...

Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat

Dotaz: Prosím stručně a srozumitelně vysvětlit odměňování ve svátek. Jsem zaměstnán v příspěvkové organizaci.

Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu

Dotaz: Prosím stručně a srozumitelně vysvětlit odměňování ve svátek. Jsem zaměstnán v obchodní společnosti.

Členská schůze a hlasování per rollam

DoporučujemeDotaz: Dobrý den, jako každý rok budeme připravovat členskou schůzi členů odborové organizace. Chtěla jsem se zeptat, jak postupovat v případě, že se rozhodneme hlasovat formou per rollam. Přeci jenom nám...

Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje

DoporučujemeDotaz: Zaměstnavatel nám do již dohodnuté kolektivní smlouvy vložil větu: Tato kolektivní smlouva je platná až zveřejněním v registru smluv. Domníváme se, že takto podmiňovat účinnost kolektivní smlouvy...

Výplata mzdy

Dotaz: Zaměstnavatel nám sdělil, že ruší výplatu mzdy na pracovišti v hotovosti. Odůvodnil to tím, že na pracovišti vyplácí mzdu již nepatrnému počtu zaměstnanců, a dále tím, že vzhledem k obtížným...

Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971

Dotaz: Chci vědět, kdy mně vznikne nárok na starobní důchod.

Nájem bytu v době koronaviru

Nemáte-li v době nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem na nájemné, musíte se s pronajímatelem dohodnout nebo můžete využít postupu podle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních...

Nájem nebytových prostor v době koronaviru

Koronavirus zaskočil i ty, co si pronajímají nebytové prostory. Pokud se nemohou s pronajímatelem dohodnout, mohou využít postup podle zákona č. 2010/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie...

Cenové moratorium na nájemné z bytu

DoporučujemeOtázka: Slyšel jsem, že v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirem došlo ke zmrazení nájemného. Je to pravda?

Práce z domova (home office) a stravenka

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, kde je zřizovatelem kraj. V souvislosti s koronavirem pracuji z domova – „home office“. Místo trvalého bydliště bylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo...

Doba řízení vozidla svozu odpadů

Dotaz: V současné době je u nás málo řidičů pro vozidla svozu odpadů. Zaměstnavatel tedy řidičům nařizuje dvanáctihodinové směny. Podle mě to není v pořádku a chtěl bych znát Váš názor.

Daňové odpočty za dárcovství krve

Dotaz: Dobrý den, v minulém roce jsem každý měsíc daroval krev. Za každý odběr má být odpis daní 3 000 Kč, podepisoval jsem vyúčtování s částkou 36 000 Kč, ve výplatě jsem ale dostal jen necelých 5...

Zkušební doba

Dotaz: Lze uzavřít zkušební dobu i při prodloužení pracovního poměru na dobu určitou? Zaměstnavatel mě nutí, abych podepsal dodatek k pracovní smlouvě, kde bude jednak prodloužení délky trvání pracovního...

46 - 60 z 182