Poradenství
46 - 60 z 163
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020

DoporučujemeDotaz: Dobrý den, stejně jako v loňském roce bychom se chtěli zeptat, jaká je nejvýhodnější hodnota stravenky na letošní rok.

Rozhodné období pro výpočet odstupného

Dotaz: Uzavřel jsem se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů. Podle zákoníku práce i naší kolektivní smlouvy mi náleží odstupné...

Revize kotlů

Dotaz: Dobrý den, bydlím na vesnici v rodinném domě, topím plynovým kotlem a chtěl bych se zeptat, jestli musím zvát někoho na revizi. Soused topí dřevem a říkal, že...

Výkaz Přehled o majetku a závazcích a jeho správné vyplnění

Dotaz: V naší základní organizaci máme rozpor v tom, jak správně vyplnit Přehled o majetku a závazcích pro účely rejstříkového soudu. Jedná se o členské příspěvky....

Cesta do zaměstnání a pracovní cesta

Dotaz: Vykonávám povolání, kde velice často jezdím na pracovní cesty. Prosím stručně a především srozumitelně vysvětlit, kdy končí cesta do zaměstnání a kdy začíná...

Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce

Dotaz: Již jsem dosáhl důchodového věku a i nadále jsem zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele na základě stávající pracovní smlouvy. Zaměstnavatel nyní přišel...

Výše výdělku u dohody o provedení práce

Dotaz: Ke svému pracovnímu poměru, který mám na základě pracovní smlouvy, bych si rád u jiného zaměstnavatele uzavřel dohodu o provedení práce. Tento zaměstnavatel mi...

Práce přesčas

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci...

Nošení jmenovky

Dotaz: Může zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Lze to dohodnout v kolektivní smlouvě,...

Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci

Dotaz: Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že nás může převést na 30 dnů na jinou práci bez našeho souhlasu. Dále nám tvrdí, že nás může přeložit do jiného místa výkonu...

Přeložení a pracovní cesta

Dotaz: Prosím srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi přeložením a pracovní cestou. Slyšela jsem, že rozdíl je v tom, že pracovní cesta trvá jeden den.

Doručení výpovědi

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak to je s doručením výpovědi zaměstnavatelem. Jaký je postup.

Dovolená

Dotaz: V průběhu měsíce března 2019 jsem čerpala dovolenou z roku 2018. V roce 2018 jsem pracovala na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin denně. Od 1. 1. 2019 pracuji na plnou...

Přestávky v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat, abychom v průběhu přestávky v práci opouštěli pracoviště. Je tento výklad správný?

Poskytování stravenek

Dotaz: Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Na webu Odborového svazu UNIOS byla srozumitelně vysvětlena problematika...

46 - 60 z 163