Poradenství
46 - 60 z 105
Nošení roušek

Dotaz: Zaměstnavatel v souvislosti s ochranou před COVID 19 nás nutí, abychom používali pouze ochranné roušky nebo respirátory. Neuznává jiné ochranné prostředky, například šátek, šálu. Ze zdravotních...

Práce přesčas a dovolená

Dotaz: Prosím sdělit, zda se pro účely prodloužení dovolené započítává i práce přesčas.

Rozvázání pracovního poměru dohodou

Dotaz: Prosím vysvětlit vše ohledně rozvázání pracovního poměru dohodou. Zejména mi jde o to, zda lze zrušit, zda tam musí být uvedený důvod atd.

Zdravotní způsobilost vykonávat práci

Dotaz: Mám na Vás jeden dotaz, jehož odpověď bude určitě zajímat i další zaměstnance. V naší obchodní společnosti začal zaměstnavatel praktikovat následující postup. Jestliže se vedoucí domnívá, že...

Pracovní doba

Dotaz: Prosím sdělit, zda je možné, aby stanovená týdenní pracovní doba 40 hod. byla rozvržena nerovnoměrně. Slyšela jsem, že v tomto případě to nelze.

Nová právní úprava dovolené

Dotaz: Byla jsem na jednom školení ohledně nové právní úpravy dovolené, kde bylo mimo jiné přednášejícím sděleno, že od 1. 1. 2021 se bude dovolená počítat i čerpat po hodinách. Dále tam bylo sděleno,...

Výplata mzdy

Dotaz: Zaměstnavatel nám sdělil, že ruší výplatu mzdy na pracovišti v hotovosti. Odůvodnil to tím, že na pracovišti vyplácí mzdu již nepatrnému počtu zaměstnanců, a dále tím, že vzhledem k obtížným...

Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971

Dotaz: Chci vědět, kdy mně vznikne nárok na starobní důchod.

Práce z domova (home office) a stravenka

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, kde je zřizovatelem kraj. V souvislosti s koronavirem pracuji z domova – „home office“. Místo trvalého bydliště bylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo...

Zkušební doba

Dotaz: Lze uzavřít zkušební dobu i při prodloužení pracovního poměru na dobu určitou? Zaměstnavatel mě nutí, abych podepsal dodatek k pracovní smlouvě, kde bude jednak prodloužení délky trvání pracovního...

Výpověď

Dotaz: Zaměstnavatel mi dal výpověď, kterou jsem napadl u soudu. Nyní po několika jednáních mně zaměstnavatel písemně oznámil, že do pravomocného ukončení tohoto soudního sporu mně bude přidělovat práci...

Přestávky v práci

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že nám může zakázat, abychom v průběhu přestávky v práci opouštěli pracoviště. Je tento výklad správný?

Valorizace náhrad při pracovních úrazech

Dotaz: Každý rok dochází k valorizaci náhrad poskytovaných při pracovních úrazech. Jak je tomu v roce 2020?

Cestovní náhrady v roce 2020

Dotaz: Zvýšily se pro rok 2020 cestovní náhrady? A jak je to se stravným?

Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci

Dotaz: Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že nás může převést na 30 dnů na jinou práci bez našeho souhlasu. Dále nám tvrdí, že nás může přeložit do jiného místa výkonu práce na 90 dnů, opět bez našeho...

46 - 60 z 105