Poradenství
61 - 75 z 101
Stravenka
Zaručená mzda
Poměrná část dovolené
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Překážky v práci – účast na pohřbu dědy
Odměňování ve svátek
Odstupné
Dovolená
Prostoj
Přestávka v práci
Minimální mzda
Práce přesčas u kratší pracovní doby
Pozor na výhodné nájemné
61 - 75 z 101