Zpravodaj | Zpravodajství OS | Pro členy svazu
46 - 60 z 99
Hospodaření odborových organizací – zásady
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023

DoporučujemeDle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2023.

Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka

Dne 23. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Nový rok 2022

Vážené členky, vážení členové, drahé kolegyně a milí kolegové, zdá se to téměř jako včera, kdy jsem psal přání do roku 2021. A už zase otáčíme poslední list v letošním kalendáři a je nejvyšší...

Program Antivirus prodloužen a rozšířen

Vláda ČR na svém zasedání dne 29. 11. 2021 rozhodla o dalším prodloužení režimu A a znovuzavedení režimu B.

Kurzarbeit je tady!

Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti (z. č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony) v části,...

Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021

Upozorňujeme na některé důležité kroky státu mající pomoci překonat současnou krizi kolem pandemie koronaviru.

Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021

Upozorňujeme na některé důležité kroky státu mající pomoci překonat současnou krizi kolem pandemie koronaviru.

Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?

Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů se na základě četných dotazů zabývala právní problematikou související s otázkami, zda je zaměstnanec povinen podrobit se na případný příkaz/rozhodnutí...

Stravenky vs. stravovací paušál

V posledních týdnech nám přibývají vaše dotazy, které se týkají nového stravovacího paušálu. Zajímá vás, jakým způsobem je možné stravovací paušál sjednat do vašich podnikových kolektivních smluv....

46 - 60 z 99