Zpravodaj | Zpravodajství OS | Pro členy svazu
76 - 90 z 99
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021

Dle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2021.

Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?

Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu dávky svému zaměstnavateli před více než 30 dny a stále nemáte vyplacenou dávku? Vyplňte kontaktní formulář a ČSSZ případ prověří.

Úlevy v oblasti bydlení

DoporučujemeNávrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku koronavirové krize není schopen platit své závazky, je v současné době v legislativním procesu – sněmovní tisk 815....

Nabídka hotelu Olšanka

Hotel Olšanka v Praze nabízí wellness pobyty na léto 2020.

K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu

DoporučujemeVyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Považujeme za nezbytné uvést na pravou míru podstatu opatření schválených vládou, která se týkají ukončení nájmu. V řadě případů se totiž jedná spíše...

Statistické zjišťování a odborové organizace

DoporučujemeV poslední době se na nás obrátilo několik našich základních organizací s dotazem na vyplnění výkazu pro Český statistický úřad.

Veselé Velikonoce

Čas letí jako bláznivý...

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete? Můžete požádat o MOP

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění.

Hlavní mýty a polopravdy

Mýty a polopravdy podle pracovního práva v době epidemie koronaviru

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k Vám zaměstnavatel nechová fér

Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020

DoporučujemeNařízením vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí...

76 - 90 z 99