Poradenství
Minimální mzda
30.10.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 169x

Dotaz: Prý se nově na dohody o pracovní činnosti vztahuje minimální mzda i zaručená mzda. Je to pravda?

Odpověď: Na základě § 111 odst.1 zákoníku práce se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) vztahuje minimální mzda. Zaručená mzda, která je upravena v § 112 zákoníku práce, se na tyto dohody nevztahuje. Vztahuje se však na ně zásada obsažená v § 110 zákoníku práce, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší zaměstnancům stejná odměna.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti
Odměňování práce přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Potvrzení k dani u odměn za funkce
Zaměstnanec pracující v noci