Poradenství
Přestávka v práci
06.11.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 173x

Dotaz: Zaměstnavatel nám tvrdí, že může zaměstnanci zakázat, aby v průběhu přestávky v práci opouštěl pracoviště. Je tento výklad správný?

Odpověď: Podle mého názoru to zaměstnanci zakázat nemůže. Pokud by tento zákaz vydal, byl by v rozporu s právními předpisy, zejména s § 88 odst. 4 zákoníku práce, kde je uvedeno, že tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o pracovní dobu, nelze zaměstnanci dát v žádném případě příkaz, aby v době této přestávky neopouštěl pracoviště. Jestliže se zaměstnanec včas vrátí z přestávky v práci, tj. bude včas na pracovišti, neporušil žádné právní předpisy. Nepochybně však zaměstnavatel může zaměstnanci dát příkaz, zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby v době této přestávky nevstupoval do zaměstnavatelem stanovených prostor.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti
Odměňování práce přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Potvrzení k dani u odměn za funkce
Zaměstnanec pracující v noci