Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
18.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 695x

Dotaz: Naše odborová organizace má již zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat návrhy na změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku?

Odpověď: I nadále požadujeme, aby návrhy na změny údajů zapsaných ve veřejném rejstříku na předepsaném formuláři spolu se všemi potřebnými podklady zasílal svaz. Je to z toho důvodu, aby měl svaz kontrolu a přehled o svých pobočných odborových organizacích a mohl je tak lépe ochránit před případnými sankcemi ze strany rejstříkového soudu. Pro činnost pobočných odborových organizací, pro činnost svazovou, také pro styk s veřejností a s úřady je velmi důležité, aby údaje zapsané ve veřejném rejstříku odpovídaly skutečnosti. Bohužel, ne u všech zápisů našich pobočných odborových organizací ve veřejném rejstříku tomu tak je.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo