Poradenství
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
31.05.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 602x

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou?

Odpověď:

Právní úprava osobního příplatku je obsažena v § 131 zákoníku práce. Podle mého názoru lze osobní příplatek zaměstnanci přiznat pouze na dobu neurčitou. V tomto smyslu rozhodl i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 5447/2007. Nevyšší soud v odůvodnění mimo jiné uvedl: „přiznání osobního příplatku k platu zaměstnanci jen na určitou (předem stanovenou) dobu je v rozporu s účelem zákona; ve stanovení doby poskytování osobního příplatku je proto právní úkon zaměstnavatele neplatný“.

Pozn.: Pokud jde o výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu, může někdo namítnout, že se jedná o rozhodnutí soudu v době, kdy platily jiné právní předpisy. To je sice pravda, ale právní úprava platná v době rozhodnutí výše uvedeného soudu byla ve své podstatě stejná jako právní úprava osobního příplatku, která platí v současné době.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo