Poradenství
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
31.05.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 107x

Dotaz: Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, je nám poskytován plat. Můj dotaz se týká poskytování osobního příplatku. Lze osobní příplatek poskytovat na dobu určitou?

Odpověď:

Právní úprava osobního příplatku je obsažena v § 131 zákoníku práce. Podle mého názoru lze osobní příplatek zaměstnanci přiznat pouze na dobu neurčitou. V tomto smyslu rozhodl i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 5447/2007. Nevyšší soud v odůvodnění mimo jiné uvedl: „přiznání osobního příplatku k platu zaměstnanci jen na určitou (předem stanovenou) dobu je v rozporu s účelem zákona; ve stanovení doby poskytování osobního příplatku je proto právní úkon zaměstnavatele neplatný“.

Pozn.: Pokud jde o výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu, může někdo namítnout, že se jedná o rozhodnutí soudu v době, kdy platily jiné právní předpisy. To je sice pravda, ale právní úprava platná v době rozhodnutí výše uvedeného soudu byla ve své podstatě stejná jako právní úprava osobního příplatku, která platí v současné době.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list