Zpravodaj
Stanovená týdenní pracovní doba u směnného provozu
11.08.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 318x

Dotaz: Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve třech směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 15 minut. Nyní vznikl spor, zda se vůbec jedná o směnný provoz, zda máme mít pracovní dobu 37,5 hodin týdně, nebo 40 hodin týdně.

Dotaz: Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve třech směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 15 minut. Nyní vznikl spor, zda se vůbec jedná o směnný provoz, zda máme mít pracovní dobu 37,5 hodin týdně, nebo 40 hodin týdně.

Odpověď: Ve Vašem případě se jedná o třísměnný pracovní režim a Vaše stanovená týdenní pracovní doba tak činí 37,5 hodin týdně. Vyplývá to z § 78 odst. 2 zákoníku práce, kde je od 1. 1. 2007 nově stanoveno, že směnným pracovním režimem je i ten případ, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, ovšem nejvýše 1 hodinu. Jestliže by souběžný výkon práce trval více než 1 hodinu, nejednalo by se již o směnný provoz, ale o tzv. posunutý (odstupňovaný) nástup směn a pracovní doba by činila 40 hodin týdně.

Tuto právní úpravu vyvolala potřeba praxe. Z různých důvodů, například z důvodu nutnosti zejména předání směny, dochází u některých zaměstnavatelů k tomu, že dvě skupiny zaměstnanců, např. z ranní a odpolední směny, pracují po určitou, kratší nebo delší dobu, společně na stejném pracovišti. Potřeba tohoto časového překrytí směn je důvodná. Vzhledem k tomu, že předchozí zákoník práce to neřešil, byl zde problém, zda se vůbec jedná o jednosměnný nebo vícesměnný pracovní režim. Nová právní úprava – zák. č. 232/2006 Sb. – tento problém jednoznačně odstranila.

JUDr. Jaromír  Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky