Zpravodaj
1 - 15 z 36
Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR
Věk neovlivní skončení nájmu bytu na dobu určitou
Nájemné jste povinni uhradit do konce výpovědní doby
Byt je třeba protokolárně předat
Pronajímatel nesmí požadovat jiná plnění než uvedená v zákoně
Důvody výpovědi jsou nepravdivé
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Požadavky pro řádný výkon práce
Nošení pracovního oděvu a jmenovky
Příplatek za zastupování
Pracovní volno na pohřeb dědy
Dovolená
Proč se odbory zapisují do veřejného rejstříku
Náhlá změna rozvrhu směn
Pracovní cesta
1 - 15 z 36