Zpravodaj
Cestovní náhrady v roce 2018
24.12.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 250x

Dotaz: Prosím o informaci, zda i v roce 2018 dojde k úpravě cestovních náhrad.

Dotaz: Prosím o informaci, zda i v roce 2018 dojde k úpravě cestovních náhrad.

Odpověď: Právní úprava cestovních náhrad je pro rok 2018 obsažena ve vyhl. č. 463/2017 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

I. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč.

II. Stravné

A. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zák. práce (jedná se o obchodní společnosti a další podnikatele, politické strany, odborové organizace, nadace atd.).

Pozn.: Zde bude vhodné čtenáře opět upozornit, že i když zde není stanovena horní hranice, pokud by výše stravného byla vyšší, než je horní hranice stravného uvedená dole (viz písm. B), na straně zaměstnance by část, která přesahuje tuto horní hranici, podléhala dani z příjmů a pojistnému. Zaměstnavatel si do nákladů může dát celou část, tj. i tu, která je nad horní hranicí. Příklad: Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, výše stravného bude činit 100 Kč. Částka, která přesahuje horní hranici, tj. 93 Kč, na straně zaměstnance podléhá dani z příjmů a pojistnému.

B. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zák. práce (jedná se o zaměstnavatele, jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, např. územní samosprávné celky, příspěvkové organizace).

III. Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 29,80 Kč u motorové nafty.

Právní úprava základních sazeb stravného v cizí měně pro rok 2017 je obsažena ve vyhl. č. 366/2016 Sb.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

JUDr. Jaromír Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti