Poradenství
Požární hlásiče
10.04.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 252x

Dotaz: U nás v domě máme nainstalovány požární hlásiče. Rád bych se v této souvislosti zeptal, jak často je máme zkoušet, jestli fungují.

Odpověď: Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanoví, že stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče, rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, bytové domy, ubytovací zařízení, prostory určené pro ubytování osob a stavby ubytovacího zařízení staveniště schválené po nabytí účinnosti vyhlášky, tj. po 1. 7. 2008, musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace. „Hlásič požáru“ musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být značka „CE“, která garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám. Důležité je, aby ke hlásiči byl návod k instalaci a použití srozumitelný, nejlépe v českém jazyce.
I když se povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze nových či nově rekonstruovaných staveb, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR doporučuje občanům, aby si „hlásiče požáru“ pořídili do všech domácností. Stále totiž platí heslo: „lepší když vás budí hlásič než hasič“.

Z dotazu není zřejmé, jestli se ptáte jako fyzická osoba, nebo jako podnikatel.
Jako fyzická osoba máte podle § 17 zákona 133/1985 Sb., „o požární ochraně“, dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Ve většině návodů k hlásičům prodávaným v České republice se stanoví, že pro zajištění bezchybného chodu detektoru je nutné vyčistit jeho povrch alespoň jednou za 6 měsíců. Detektor se má podle návodů testovat jednou týdně.
 

Jako podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba podle § 5 výše uvedeného zákona o požární ochraně musíte dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. To znamená jedenkrát týdně testovat a jednou za půl roku vyčistit. Dále, podle prováděné činnosti z hlediska požárního nebezpečí, jste povinni pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany a nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.
Pokud provozujete činnost bez požárního nebezpečí, pak kontrolu zajišťujete jedenkrát ročně. U činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se kontrola dělá nejméně dvakrát ročně.

Václav Čikl

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Další články
Titulek
Dovolená
Přestávky v práci
Zákaz kouření na ulici
Poskytování stravenek
Výpověď z pracovního poměru