Poradenství
Dětské hřiště
05.06.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 229x

Dotaz: U nás v parku máme už nějakou dobu zřízeno dětské hřiště. Jsou tam instalovány různé prolézačky, houpačky, skluzavka a další zařízení. Chtěl bych vědět, jestli zařízení hřiště nemá někdo kontrolovat, aby nedošlo k nějaké nehodě.

Foto: detske hriste

Odpověď na Váš dotaz najdete v ČSN EN 1176-7. Podle tohoto předpisu by zařízení dětského hřiště a jeho součásti měly být kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce v intervalech ne kratších, než stanovil výrobce. Provozovatel by měl pro dětské hřiště zavést vhodný systém řízení bezpečnosti.

Majitel nebo provozovatel dětského hřiště by měl na hřišti umístit následující informace:

  1. telefonní číslo k přivolání záchranné služby;
  2. telefonní číslo pro spojení s údržbou;
  3. název dětského hřiště;
  4. adresa dětského hřiště;
  5. ostatní odpovídající místní informace.

Aby se předešlo úrazům, měl by majitel nebo provozovatel zajistit, aby byla prováděna kontrola a údržba podle plánu kontroly a údržby. Majitel nebo provozovatel dětského hřiště by měl zajistit provedení běžné vizuální kontroly umožňující rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalismem, používáním nebo povětrnostními podmínkami. Vizuální kontrola se provádí dle zatížení hřiště při intenzivním využívání nebo, pokud je hřiště vystaveno vandalství, může být nezbytná denní prohlídka. Provozní kontrola je podrobnější kontrola ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by měla být prováděna v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce. Roční hlavní kontrola se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů.

O provozu dětského hřiště je podle výše uvedené normy nutno vést dokumentaci. Dokumentace by měla zahrnovat:

  1. certifikát o kontrole a zkoušení;
  2. pokyny pro kontrolu a údržbu;
  3. platné pokyny pro provoz;
  4. záznamy provozovatele o kontrole a údržbě, např. provozní deník;
  5. dodanou konstrukční a nabídkovou dokumentaci od výrobce.

Tato dokumentace by měla být přístupná v případě potřeby pro údržbu, kontrolu, opravy a při nehodě.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Foto k článku
Další články
Titulek
Cesta do zaměstnání a pracovní cesta
Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce
Výše výdělku u dohody o provedení práce
Práce přesčas
Nošení jmenovky