Výplata mzdy
15.06.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 387x

Dotaz:

Zaměstnavatel nám sdělil, že ruší výplatu mzdy na pracovišti v hotovosti. Odůvodnil to tím, že na pracovišti vyplácí mzdu již nepatrnému počtu zaměstnanců, a dále tím, že vzhledem k obtížným provozním podmínkám je výplata mzdy značně obtížná, v řadě případů až neproveditelná. Je to možné? Jsem montér, tedy pracuji na různých místech. Ještě mám jeden dotaz. Když zaměstnanec zaměstnavatele požádá, aby mu mzdu zasílal na dva účty, musí této žádosti vyhovět?

Odpověď:   

V § 142 odst. 3 zákoníku práce je mimo jiné uvedeno: Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“

V § 143 odst. 1 zákoníku práce je uvedeno: „Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.“

Z výše uvedeného vyplývá, že na účet zaměstnance lze mzdu zasílat pouze na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Doporučuje se dohoda písemná.

Z výše uvedené právní úpravy je bohužel výjimka. Je obsažena v § 142 odst. 4 zákoníku práce. Zde je uvedeno: „Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

Vzhledem k tomu, že práci vykonáváte na různých místech, zřejmě se na Vás tato výjimka bohužel vztahuje. V tomto Vašem konkrétním případě zaměstnavatel podle mého názoru zákoník práce neporušuje, nemusí mít uzavřenou dohodu o zasílání mzdy na účet zaměstnance. Může Vám mzdu zasílat na platební účet i bez Vašeho souhlasu. Jestliže mu nesdělíte číslo účtu, na který Vám má mzdu zasílat, což samozřejmě nemusíte, pošle Vám mzdu jiným způsobem, zřejmě poštovní poukázkou. Opět na vlastní náklady a nebezpečí.

K Vašemu dotazu – „když zaměstnanec zaměstnavatele požádá, aby mu mzdu zasílal na dva účty, musí této žádosti vyhovět“ – sděluji následující.

Této žádosti vyhovět může, ale také nemusí. Pravděpodobně žádost zaměstnance zasílat mu mzdu na dva účty zamítne. Odmítnutí této žádosti odůvodní zřejmě tím, že do nákladů si může dát jen náklady spojené se zasíláním mzdy pouze na jeden účet.

Vyplývá to z výše uvedeného § 143 odst. 1 zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že mzdu mu zaměstnavatel bude zasílat na jeden platební účet určený zaměstnancem.

V závěru bude vhodné uvést, že se nemusí jednat o účet zaměstnance. Zaměstnanec může určit platební účet např. manželky.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Prostoj
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
Nošení roušek
Práce přesčas a dovolená
Rozvázání pracovního poměru dohodou