Poradenství
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
13.10.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 962x

Dotaz: Někde jsem se dočetla, že v zápočtovém listu se již nebude uvádět výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Odpověď: Ano, je to pravda. Podle § 313 odst. 2 zák. práce údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést pouze na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. Tento údaj (výši průměrného výdělku) tedy zaměstnavatel nesmí uvést v potvrzení o zaměstnání. Nová právní úprava má svou logiku. Především není nutné ani vhodné, aby nový zaměstnavatel musel znát výši jeho výdělku u předchozího zaměstnavatele. V některých případech to mohlo zaměstnance i poškodit, protože mu zaměstnavatel z toto důvodu stanovil nižší mzdu, než původně chtěl.

Doplňuji ještě, že pro případ vaší evidence jako uchazeče o zaměstnání na úřadu práce je třeba, aby zaměstnavatel vyplnil předepsaný formulář Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané podle § 313 odst. 2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu, který naleznete např. na webových stránkách úřadu práce. V tomto formuláři je pak údaj o výši vašeho průměrného výdělku uveden, protože slouží pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. 

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas