Poradenství
Stravování
28.11.2022 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 914x

Dotaz: Jsem zaměstnána v sociálním ústavu jako kuchařka. Zřizovatelem je město. Přestože mám od lékaře předepsanou dietu, musím hradit jedno jídlo. Prý to vyplývá z právního předpisu. Je to pravda?

Odpověď: 

Není to pravda. Do 31. 1. 2008 platilo, že zaměstnanec organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, uhradí za každou odpracovanou směnu sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, pokud neprokáže, že se v tomto stravovacím zařízení nestravuje. S účinností od 1. 2. 2008 to tedy již neplatí. Vztahuje se na Vás stejná právní úprava jako na ostatní zaměstnance, tj. že nemusíte hradit úhradu za jedno jídlo, když ho nebudete odebírat. Upravuje to vyhl. č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenuekonomicka-poradnaodmenovanipravozakonik-prace
Další články
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo