Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
20.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 658x

Dotaz: Obdržel jsem jako člen ZV dopis s údaji ve věci zřízení datové schránky, co mám dělat?

Odpověď: Dopis si vyzvedněte, datovou schránku (dále také jen „DS“) neotvírejte. Dohodněte se nejdříve se všemi členy ZV, kdo bude osobou odpovědnou za datovou schránku, tj. kdo bude DS spravovat a odpovídat za vyřízení pošty došlé do této datové schránky.

Této odpovědné osobě pak doporučujeme, aby uschovala dopisy všech členů ZV a zamezila jim tím přístup do DS. Je dobré, aby do datových schránek chodila jen jedna osoba.

Jakmile si domluvíte odpovědnou osobu, ta se následně co nejdříve přihlásí do datové schránky a začne ji používat. Upozorňujeme, že datová schránka je aktivní od jejího zřízení, a ne od vašeho přihlášení. I když se do ní nepřihlásíte, bude vám do ní korespondence úřadů státní správy doručována.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba