Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
20.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 973x

Dotaz: Obdržel jsem jako člen ZV dopis s údaji ve věci zřízení datové schránky, co mám dělat?

Odpověď: Dopis si vyzvedněte, datovou schránku (dále také jen „DS“) neotvírejte. Dohodněte se nejdříve se všemi členy ZV, kdo bude osobou odpovědnou za datovou schránku, tj. kdo bude DS spravovat a odpovídat za vyřízení pošty došlé do této datové schránky.

Této odpovědné osobě pak doporučujeme, aby uschovala dopisy všech členů ZV a zamezila jim tím přístup do DS. Je dobré, aby do datových schránek chodila jen jedna osoba.

Jakmile si domluvíte odpovědnou osobu, ta se následně co nejdříve přihlásí do datové schránky a začne ji používat. Upozorňujeme, že datová schránka je aktivní od jejího zřízení, a ne od vašeho přihlášení. I když se do ní nepřihlásíte, bude vám do ní korespondence úřadů státní správy doručována.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace