Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
18.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 225x

Dotaz: Naše odborová organizace má již zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat návrhy na změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku?

Odpověď: I nadále požadujeme, aby návrhy na změny údajů zapsaných ve veřejném rejstříku na předepsaném formuláři spolu se všemi potřebnými podklady zasílal svaz. Je to z toho důvodu, aby měl svaz kontrolu a přehled o svých pobočných odborových organizacích a mohl je tak lépe ochránit před případnými sankcemi ze strany rejstříkového soudu. Pro činnost pobočných odborových organizací, pro činnost svazovou, také pro styk s veřejností a s úřady je velmi důležité, aby údaje zapsané ve veřejném rejstříku odpovídaly skutečnosti. Bohužel, ne u všech zápisů našich pobočných odborových organizací ve veřejném rejstříku tomu tak je.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě