Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
24.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 588x

Dotaz: Naše odborová organizace již má zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat do sbírky listin veřejného rejstříku Přehled o majetku a závazcích?

Odpověď: Svaz i nadále bude pomáhat s posíláním Přehledu o majetku a závazcích, bude i nadále připomínat svým pobočným odborovým organizacím jejich zákonnou povinnost posílat každoročně, a to již od roku 2014, Přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku, popřípadě pomáhat se sestavením přehledu. Ty pobočné odborové organizace, které jsou technicky vybaveny natolik, že mohou splnit kritéria zasílání dokumentu do sbírky listin v předepsaném formátu (sken, PDF), si mohou posílat Přehled o majetku a závazcích svou datovou schránkou samy.


.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba