Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
24.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 221x

Dotaz: Naše odborová organizace již má zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat do sbírky listin veřejného rejstříku Přehled o majetku a závazcích?

Odpověď: Svaz i nadále bude pomáhat s posíláním Přehledu o majetku a závazcích, bude i nadále připomínat svým pobočným odborovým organizacím jejich zákonnou povinnost posílat každoročně, a to již od roku 2014, Přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku, popřípadě pomáhat se sestavením přehledu. Ty pobočné odborové organizace, které jsou technicky vybaveny natolik, že mohou splnit kritéria zasílání dokumentu do sbírky listin v předepsaném formátu (sken, PDF), si mohou posílat Přehled o majetku a závazcích svou datovou schránkou samy.


.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba
Směnný provoz
Stravování
Prostoj
Požadavky pro řádný výkon práce
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Odstupné
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě