Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
24.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 056x

Dotaz: Naše odborová organizace již má zřízeny přístupy do datové schránky. Můžeme si sami posílat do sbírky listin veřejného rejstříku Přehled o majetku a závazcích?

Odpověď: Svaz i nadále bude pomáhat s posíláním Přehledu o majetku a závazcích, bude i nadále připomínat svým pobočným odborovým organizacím jejich zákonnou povinnost posílat každoročně, a to již od roku 2014, Přehled o majetku a závazcích do sbírky listin veřejného rejstříku, popřípadě pomáhat se sestavením přehledu. Ty pobočné odborové organizace, které jsou technicky vybaveny natolik, že mohou splnit kritéria zasílání dokumentu do sbírky listin v předepsaném formátu (sken, PDF), si mohou posílat Přehled o majetku a závazcích svou datovou schránkou samy.


.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování