Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
26.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 668x

Dotaz: Dostal jsem upozornění, že mám poštu v DS. Co se stane, když DS neotevřu, poštu si nepřečtu?

Odpověď: Pro tento případ platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky (dále také jen „DS“) její uživatel ani do deseti dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho DS dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; jde o náhradní doručení či tzv. fikci doručení. Ta se neuplatní pouze v případě, kdy je dle příslušných právních předpisů vyloučeno náhradní doručení. V každém případě, kdy je možné doručení fikcí, však platí, že takové doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Proto důrazně doporučujeme po každém upozornění si datovou schránku otevřít a zkontrolovat přijatou zprávu.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba