Poradenství
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
26.01.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 971x

Dotaz: Dostal jsem upozornění, že mám poštu v DS. Co se stane, když DS neotevřu, poštu si nepřečtu?

Odpověď: Pro tento případ platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky (dále také jen „DS“) její uživatel ani do deseti dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho DS dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; jde o náhradní doručení či tzv. fikci doručení. Ta se neuplatní pouze v případě, kdy je dle příslušných právních předpisů vyloučeno náhradní doručení. V každém případě, kdy je možné doručení fikcí, však platí, že takové doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Proto důrazně doporučujeme po každém upozornění si datovou schránku otevřít a zkontrolovat přijatou zprávu.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
datové schránky
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy