Poradenství
Pracovní doba
22.05.2023 | Poradenství | Od našich členů | autor: Zrutský | region: Hradec Králové | Přečteno: 590x

Dotaz: Prosím sdělit, zda je možné, aby stanovená týdenní pracovní doba 40 hod. byla rozvržena nerovnoměrně. Slyšela jsem, že v tomto případě to nelze.

Odpověď: To není pravda. Je to sice poměrně neobvyklé, ale teoreticky i prakticky to možné je. I u této stanovené týdenní pracovní doby bude zaměstnavatel z provozních důvodů výjimečně potřebovat, aby stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin byla rozvržena nerovnoměrně, tj. nebude rozvržena rovnoměrně 40 hodin každý týden. Zaměstnavatel proto vypracuje písemný rozvrh (harmonogram) směn, například na 10 týdnů, s tím, že na konci tohoto období bude mít zaměstnanec odpracováno 400 hodin (10 x 40). Jestliže by podle tohoto harmonogramu, tj. z důvodů na straně zaměstnavatele, odpracoval např. jen 390 hodin, musel by mu zaměstnavatel těchto 10 hodin zaplatit průměrným výdělkem. Jednalo by se totiž o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, kde zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jestliže by odpracoval např. 410 hodin, jednalo by se zde o 10 hodin práce přesčas (400 – 410).                                      

Zaměstnanec může mít i různou délku směn, např. 8hodinovou a 12hodinovou. V závěru bude možná vhodné uvést, že se musí jednat o jednosměnný pracovní režim. Pokud by se jednalo např. o dvousměnný pracovní režim, stanovená týdenní pracovní doba by činila 38,75 hodin, a nikoliv 40 hodin týdně.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas