Poradenství
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
02.06.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 364x

Dotaz: Pracuji v příspěvkové organizaci. Mám dotaz, který se týká osobního příplatku. Může být osobní příplatek sjednán v nějaké smlouvě?

Odpověď:

Právní úprava osobního příplatku je obsažena v § 131 zákoníku práce. Protože o poskytování osobního příplatku rozhoduje jednostranně zaměstnavatel, nemůže být předmětem dohody nebo smlouvy, a to ani kolektivní smlouvy. Ve smlouvě, například v kolektivní smlouvě, však mohou být sjednána pravidla pro jeho poskytování.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba