Poradenství
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
02.06.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 695x

Dotaz: Pracuji v příspěvkové organizaci. Mám dotaz, který se týká osobního příplatku. Může být osobní příplatek sjednán v nějaké smlouvě?

Odpověď:

Právní úprava osobního příplatku je obsažena v § 131 zákoníku práce. Protože o poskytování osobního příplatku rozhoduje jednostranně zaměstnavatel, nemůže být předmětem dohody nebo smlouvy, a to ani kolektivní smlouvy. Ve smlouvě, například v kolektivní smlouvě, však mohou být sjednána pravidla pro jeho poskytování.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy