Poradenství
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
26.07.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 337x

Dotaz: Někde jsem se dočetla, že došlo k zásadní změně ve způsobu odškodňování pracovních úrazů. Je to pravda?

Odpověď:

Ano, došlo. Od 1. 1. 2023 platí nová právní úprava stanovení výše bodu pro účely odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Na základě nařízení vlády č. 451/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, nyní, tj. od 1. 1. 2023, hodnota jednoho bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Pro rok 2023 to je 1 % z částky 39 306 Kč. Výše bodu tedy pro rok 2023 činí 393,06 Kč. Částka 39 306 Kč byla stanovena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 426/2022 Sb.

Tato nová právní úprava byla schválena na základě požadavku praxe. Před rokem 2023 byla hodnota bodu stanovena pevně, naposledy na 250 Kč za jeden bod. Jakékoliv zvýšení této částky vyžadovalo změnu nařízení vlády. Hlavním důvodem této změny byla potřeba zvyšovat tuto částku na základě nějakého objektivního údaje-hlediska, jako tomu je např. při „valorizaci“ důchodů. Vzhledem k tomu, že odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je poměrně složitá právní problematika, doporučuji v případě nějakých nejasností požádat o pomoc náš odborový svaz.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku