Poradenství
Požadavky pro řádný výkon práce
28.07.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 695x

Dotaz: Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do zaměstnání v obleku a kravatě. Má právo toto vyžadovat, když mi firma nepřispívá ani minimální částkou na oblečení? Navíc když očekávám nějakou návštěvu na mém pracovišti, tak si na jednání pochopitelně vezmu kravatu a sako. Za nedodržení tohoto příkazu nás chce pokutovat.

Odpověď:

Zaměstnavatel by mohl vyžadovat, abyste do zaměstnání chodil v obleku pouze tehdy, pokud prokázal, že to je zásadní požadavek pro řádný výkon druhu práce, který máte sjednán v pracovní smlouvě. Na rozdíl od předpokladů pro výkon práce, které musí být stanoveny právními předpisy (například se jedná o řidičské oprávnění), požadavky pro řádný výkon práce nemusí být stanoveny v právních předpisech. Jak je výše uvedeno, musí se vždy jednat o takové požadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný výkon Vaší práce. Posuzují se vždy ve vztahu ke konkrétnímu druhu práce, speciálním podmínkám, za kterých je tato práce vykonávána. Musí se jednat o nesplňování podstatných požadavků, které jsou trvalejšího charakteru. Zaměstnavatel, v případě soudního sporu, musí dále prokázat, že nesplnění těchto požadavků nezavinil a že je po zaměstnanci požaduje oprávněně. Uvedené požadavky mohou být stanoveny zaměstnavatelem v pracovním řádu nebo dalších vnitropodnikových předpisech, nemusí však být stanoveny vůbec, neboť se jedná o takové požadavky, které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé. Jedná se například o zvláštní odborné, popřípadě jazykové znalosti nebo fyzické předpoklady, určitý stupeň dovednosti či manuální zručnosti, organizační schopnosti, u vedoucích zaměstnanců schopnost organizovat práci a udržet u svých podřízených dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. V určitých případech by tímto požadavkem mohlo být i zaměstnavatelem požadované oblečení.

Přestože nejsem zcela přesvědčen, že ve dnech, kdy nemáte žádné pracovní jednání, je požadavek zaměstnavatele nosit oblek a kravatu oprávněný, doporučuji požadavku zaměstnavatele vyhovět. V opačném případě se zřejmě vystavujete značným problémům.

Jestliže by Vám zaměstnavatel z tohoto důvodu dal výpověď podle § 52 písm. f) zák. práce z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce, musel by v případě soudního sporu prokázat, že tento požadavek po Vás požaduje oprávněně, že bez jeho plnění nemůžete práci vykonávat, a muselo by se jednat o dlouhodobější neplnění tohoto požadavku.

V žádném případě Vám nemůže za to dát pokutu. Je to výslovně zakázáno v § 346b odst. 1 zák. práce. Nesmí Vás za to ani postihovat na mzdě. Hlediska pro poskytování mzdy jsou uvedena v § 109 odst. 4 a v § 110 zák. práce. Jak jsem uvedl výše, doporučuji tento spor vyřešit dohodou, rozhodně ho nedoporučuji nějakým způsobem vyhrotit.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku