Poradenství
Přiměřená doba na oddech a jídlo
02.08.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 320x

Dotaz:

Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Odpověď:

Jeho postup je nezákonný. Na tento dotaz jsme již opakovaně odpovídali. V § 88 odst. 1 zák. práce je uvedeno: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že mu za tuto dobu náleží i mzda (plat). Zaměstnavatel je v tomto případě povinen poskytovat zaměstnanci mzdu za 12 hodin. V tomto smyslu rozhodují i soudy. Jedná se např. o vrátné, strážné, obsluhu velínů, kotelen, o podnikové hasiče, o lékaře atd.

V závěru bude vhodné uvést, že při stanovení, kterým zaměstnancům nebudou poskytovány přestávky v práci, ale přiměřená doba na oddech a jídlo, musí být zaměstnavatel v případě kontroly schopen prokázat, že se jedná o práce, které nemohou být přerušeny, že nelze zajistit jejich vystřídání. Rovněž musí přihlédnout k hlediskům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  

                                                                                             

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Obsah kolektivní smlouvy
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Nejčastější dotazy k datovým schránkám
Mzda za práci přesčas
Dovolená
Kratší pracovní doba