Poradenství
Přiměřená doba na oddech a jídlo
02.08.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 858x

Dotaz:

Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Odpověď:

Jeho postup je nezákonný. Na tento dotaz jsme již opakovaně odpovídali. V § 88 odst. 1 zák. práce je uvedeno: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že mu za tuto dobu náleží i mzda (plat). Zaměstnavatel je v tomto případě povinen poskytovat zaměstnanci mzdu za 12 hodin. V tomto smyslu rozhodují i soudy. Jedná se např. o vrátné, strážné, obsluhu velínů, kotelen, o podnikové hasiče, o lékaře atd.

V závěru bude vhodné uvést, že při stanovení, kterým zaměstnancům nebudou poskytovány přestávky v práci, ale přiměřená doba na oddech a jídlo, musí být zaměstnavatel v případě kontroly schopen prokázat, že se jedná o práce, které nemohou být přerušeny, že nelze zajistit jejich vystřídání. Rovněž musí přihlédnout k hlediskům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  

                                                                                             

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace