Poradenství
Cestovní náhrady
09.10.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 228x

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce? Jsem zaměstnán v akciové společnosti v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.

Odpověď:

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu). Cestovní náhrady bohužel nejsou mzdou ani její náhradou, a proto v tomto případě okamžitě pracovní poměr zrušit nelze.

Protože cestovní náhrady nejsou mzdou ani její náhradou, nelze je požadovat ani po úřadu práce na základě zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Cestovní náhrady lze proto uplatnit pouze žalobou o jejich zaplacení podanou u příslušného okresního soudu.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
odmenovanipravo
Další články
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Prohlubování kvalifikace
Požadavky pro řádný výkon práce
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění od 1. 1. 2023
Přeložení a pracovní cesta
Osobní příplatek po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené
O poskytování osobního příplatku rozhoduje zaměstnavatel
Osobní příplatek pouze na dobu neurčitou
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Datové schránky – Automatická aktivace datového trezoru na zkoušku