Poradenství
Podpis kolektivní smlouvy
24.11.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 351x

Dotaz:
Dobrý den, jako nový závodní výbor se chystáme na podepsání kolektivní smlouvy na příští rok. Rádi bychom věděli, kdo za základní organizaci může podepsat kolektivní smlouvu, aby bylo vše v pořádku a smlouva byla platná.

Odpověď:

Váš dotaz upravuje článek č. 44 bod 3. Stanov OS UNIOS, který říká, že právní jednání závodního či místního výboru, pro které je předepsána písemná forma, podepisují nejméně dva členové závodního či místního výboru, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda.

Aktuálně platné znění Stanov nalezete na našem webu v Hlavních dokumentech.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
dotazy-clenuekonomikakolektivni-vyjednavani
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady