Poradenství
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
11.12.2023 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 431x

Dotaz:
Prosím vysvětlit problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích.

Odpověď: 

Samotné slovo diskriminace znamená v překladu rozlišování. Tedy nelze např. dát zaměstnanci výpověď jen proto,  že je odborář nebo že je žena těhotná apod. Diskriminací je také sexuální obtěžování nebo šikana. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

Zásada rovného zacházení pak znamená, že zaměstnavatel je povinen přistupovat ke všem zaměstnancům stejně, Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

Problematika rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích je podrobně upravena v § 16 a v § 17 zákoníku práce.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas