Poradenství
Dar od zaměstnavatele
05.02.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 016x

Dotaz:
Dobrý den, slyšeli jsme, že se od letošního roku musí danit všechny dary, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům. Týká se to i nepeněžního plnění? Děkujeme.

Odpověď:

Ano, je tomu skutečně tak. 

Od 1. ledna 2024 je zrušeno daňové osvobození nepeněžních (věcných) darů do částky 2 000 Kč ročně. Nově tedy platí, že i nepeněžní dary podléhají dani z příjmů a odvodům pojistného.

Pokud se tedy například rozhodujete, zda u zaměstnavatele do kolektivní smlouvy vyjednat poukázku k pracovnímu výročí v hodnotě 1 000 Kč, bude to mít pro zaměstnance stejný výsledek, jako když dostane 1 000 Kč odměnu ke mzdě. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
dotazy-clenuekonomika
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování