Poradenství
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
12.02.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 406x

Dotaz:
Dobrý den, je možné si za loňský rok ještě v daňovém přiznání uplatnit zaplacené členské příspěvky?

Odpověď:

Ano, je to možné. Členské příspěvky, které jste zaplatili v roce 2023, si naposledy můžete zahrnout do daňového přiznání. A to maximálně do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2023 je 2. dubna 2024. Pokud podáváte daňové přiznání elektronicky, je lhůta prodloužena do 2. května 2024. A pokud vám přiznání zpracuje daňový poradce, je lhůta pro jeho podání prodloužena do 1. července 2024. 

Členské příspěvky zaplacené od 1. ledna 2024 již nebude možné od základu daně z příjmů za rok 2024 odečíst. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
dotazy-clenuekonomika
Další články
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování
Zásada rovného zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích
Příspěvek na Vánoce pro členy
Stravenkový paušál za 12hodinovou směnu
Výkazy v rejstříku
Podpis kolektivní smlouvy
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Nová právní úprava dovolené pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Cestovní náhrady