Poradenství
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
11.04.2024 | Poradenství | Od našich členů | autor: Zrutský | Přečteno: 731x

Dotaz:
Uzavřela jsem pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní XY, nejdéle po dobu 3 let. Je to platné, lze to tak uzavřít?
Moje sestra má uzavřený podobný pracovní poměr. Má tam uvedeno, že se pracovní poměr uzavírá do opětovného založení pracovního poměru s paní XY, nejpozději do 3 let. Může se to takto sjednat?

Odpověď: 

Váš pracovní poměr sjednaný na dobu určitou je uzavřen platně.

Pracovní poměr Vaší sestry je také uzavřen platně, ale až do tří let. Ujednání, „že se uzavírá do opětovného založení pracovního poměru s paní XY“, je neurčité, a nejedná se proto o právní jednání. Laicky řečeno je neplatné. To znamená, že když v době do tří let s paní XY bude uzavřen pracovní poměr, pracovní poměr Vaší sestry nekončí.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravozakonik-prace
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování