Poradenství
Nošení jmenovky
28.05.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 383x

Dotaz:

Může zaměstnavatel stanovit v pracovním řádu, že zaměstnanec bude nosit jednotný pracovní oděv a používat tzv. jmenovky? Lze to dohodnout v kolektivní smlouvě, nebo to lze sjednat pouze v pracovní smlouvě?

Odpověď:

Pokud se nejedná o osobní ochranný pracovní prostředek, povinnost nosit jednotný pracovní oděv lze řešit pouze dohodou se zaměstnancem, např. v pracovní smlouvě. Rovněž nošení tzv. jmenovek je věcí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nelze to stanovit v pracovním řádu ani sjednat v kolektivní smlouvě. Vyplývá to z § 4a odst. 2 zákoníku práce, kde je mimo jiné uvedeno, že k úpravě povinností zaměstnance smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V kolektivní smlouvě to nelze sjednat také z toho důvodu, že v § 23 odst. 1 zákoníku práce je uvedeno, že k ujednáním kolektivní smlouvy, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva, se nepřihlíží.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování