Zpravodaj
Vodní skluzavky
15.05.2019 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 547x

Provoz, údržba a kontrola vodní skluzavky.
Blíží se léto a s ním období opalování a koupání. V této souvislosti bych chtěl provozovatele koupališť se skluzavkami na nich umístěných upozornit na dvě nové technické normy vztahující se na provoz vodních skluzavek. Jedná se o ČSN EN 1069-1 – bezpečnostní požadavky a metody zkoušení a ČSN EN 1069-2 – pokyny. Část 1 je více zaměřena na výrobu skluzavek, stanoví základní dělení skluzavek do typů a základní požadavky, které musí skluzavky splnit, aby mohly být uvedeny do provozu. V části 2 najdete pokyny pro provoz, pokyny pro posouzení rizik za provozních podmínek, pokyny pro snižování rizika, základní prvky pro stanovení náležitého dozoru, navrhování a umístění značení atd.


V článku 4.5 ČSN EN 1069-2 se provozovateli nařizuje vypracovat písemné pokyny týkající se technického provozu a kladoucí zvláštní důraz na hlediska bezpečnosti provozu (např. průběh startu, rychlost sjíždění uživatelů…).

Pokyny musí obsahovat:

  • podrobné vysvětlení zařízení pro dozor a jejich funkce;
  • doporučené postupy pro přístup a odchod uživatelů, výhradně povolené polohy při
  • sjíždění a maximální počet uživatelů, který skluzavka unese;
  • postupy evakuace v případě nebezpečí;
  • jakékoliv omezení z hlediska okolního prostředí, např. za jakých větrných, dešťových a sněhových podmínek nesmí být skluzavka v provozu;
  • podrobnosti o údržbě, servisu a opravách, kvalifikaci zaměstnanců údržby a specifikace výběru příslušných náhradních dílů.

Pro každou skluzavku musí být veden provozní deník, do kterého se zaznamenávají všechny události včetně nehod, které se vyskytly při provozu vodní skluzavky.

Do provozního deníku se také zaznamenávají výsledky technických kontrol. Skluzavky mají být podrobovány každodenní vizuální kontrole, při níž se identifikují zjevná nebezpečí, která mohou vyplývat z vandalismu, používání nebo povětrnostních podmínek.

Pravidelná kontrola se musí provádět každý měsíc až každé tři měsíce nebo podle návodu výrobce. Kontrola ověřuje fungování a stabilitu skluzavky.
Vodní skluzavky typu 3 až 10 musí být pravidelně kontrolovány alespoň jedenkrát za rok inspekčním orgánem podle EN ISO/IEC 17020. S určitým zjednodušením lze říci, že skluzavky typu 3 až 10 jsou skluzavky s výškou startu vyšší než 3 m nad vodní hladinou.

Vodní skluzavka se musí také nejméně jednou za tři roky podrobovat pravidelné praktické zkoušce sjížděním. Sjíždění provádí inspekční orgán podle EN ISO/IEC 17020 nebo vhodná osoba podle EN 1069-1.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozp
Další články
Titulek
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky
Filmové a pohádkové hrady a zámky podruhé
Na hrady a zámky. Filmové a pohádkové...
Slavíme! Máme co!
Červnové pivní slavnosti
Český den proti rakovině
Česko svítí modře
Protest ZO Pražské plynárenské proti odvolání zástupců zaměstnanců z dozorčí rady