Zpravodaj
46 - 60 z 92
Svazové sportovní hry 2018
Turistika 2018 – Železná Ruda (aktualizace 18.5.)
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Proč se odbory zapisují do veřejného rejstříku
Náhlá změna rozvrhu směn
Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory
Pracovní cesta
Doručování
Výhody poskytování benefitů
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Příplatky ke mzdě
Seminář „Odbory a BOZP“, květen 2018, Brno
Seminář „Zákoník práce“, květen 2018, Brno
Seminář „Odbory a BOZP“, květen 2018, Praha
46 - 60 z 92