Zpravodaj
256 - 270 z 270
NAŘÍZENÍ VLÁDY K PRÁCI V LESE

Dne 18. září 2017 schválila vláda nařízení o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Nařízení bude platit...

Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2018

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ze dne 21. srpna 2017 bylo novelizováno Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního...

Bílá pastelka na pomoc nevidomým

V měsíci říjnu je již od roku 1964 každý patnáctý den, jakožto Mezinárodní den bílé hole, věnován všem nevidomým. Pořádány jsou při této příležitosti nejrůznější akce, které mají lidem přiblížit...

Kam za zábavou a dobrým vínem

S blížícím se podzimem přichází i doba, k níž neodmyslitelně patří vinobraní. Čechy i Morava ožijí v měsíci září slavnostmi, na nichž můžete ochutnat letošní víno a tradiční burčák,...

Zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření na pracovištích

V oblasti zákazu kouření na pracovištích a zákazu požívat alkoholické nápoje došlo ke změnám, protože od 31. 5. 2017 platí nový zákon, který nově upravuje tuto problematiku. Jedná se o zákon...

Stanovená týdenní pracovní doba u směnného provozu

Dotaz: Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve třech směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 15 minut. Nyní vznikl spor, zda se vůbec jedná o směnný...

Minimální mzda a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dotaz: Prý se nově na dohody o pracovní činnosti vztahuje minimální mzda i zaručená mzda. Je to pravda?

Cestovní náhrady

Dotaz: Prosím o vysvětlení § 152 písm. c) zákoníku práce. Jde mně o tento příklad. Moje pracovní doba činí 40 hodin týdně a je rozvržena do 5 dnů v týdnu. Vzhledem k tomu,...

Dovolená při změně zaměstnavatele

Dotaz: Dne 17. 7. 2017 jsem změnil zaměstnání. Nyní mně jde o dovolenou za tento měsíc. Mám nárok na poměrnou část dovolené, pokud ano, od kterého zaměstnavatele?

Průměrný výdělek

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu průměrný výdělek. Setkala jsem se ve své praxi s několika výklady a nevím teď, který je správný.

Školení organizací z regionu Praha a Soběslav

Ve dnech 11. a 12. října t. r. přijelo celkem 25 osob z 15 základních organizací svazu z regionu Praha a Soběslav na školení. V krásném prostředí Vysočiny členové vyslechli aktuální...

Mítink „Konec levné práce v ČR“

Na čtvrtek 14. září svolala Českomoravská konfederace odborových svazů velký manifestační mítink spojený s kampaní „Konec levné práce v ČR“. Půjde o v pořadí již třetí mítink kampaně, která odstartovala...

Nemoc přerušila výpovědní dobu

Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Jedná se o výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Zaměstnanec – můj manžel, ročník 1964, dostal tuto výpověď. U zaměstnavatele působí...

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci neplacené volno?

Dotaz: Dobrý den. Má žena pracuje v ústavu pro mentálně postižené. Vedoucí tohoto ústavu se rozhodl, že na dva měsíce uzavře jednu část pracoviště a že si její zaměstnanci mají vzít všechnu...

Zvýšená ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a pracovněprávních sporech

DOTAZ: Prosím stručně a pokud možno srozumitelně vysvětlit ochranu zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech. Stále se o tom mluví, ale já mám zkušenost, že praxe...

256 - 270 z 270