Zpravodaj
31 - 45 z 210
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Koulení v Olomouci
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020
Novela zákoníku práce prošla Poslaneckou sněmovnou
31 - 45 z 210