Zpravodaj
16 - 30 z 37
Pracovní cesta
Doručování
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Příplatky ke mzdě
Cestovní náhrady v roce 2018
Valorizace
Potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Dlouhodobé ošetřovné
Otcovská
Stravování
Zkušební doba v případě pracovního poměru na dobu určitou
Zákaz požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření na pracovištích
Stanovená týdenní pracovní doba u směnného provozu
16 - 30 z 37